Na Rychnovsku se mluví hned o dvou lokalitách, a to v blízkosti Pěčína a v Lukavici. Jedna z nich má ale v současné době jasnější obrysy. Je to vodní dílo Pěčín, které by mělo vzniknout na řece Zdobnici po roce 2030 a sloužit jako důležitá zásobárna vody. Některé okolní obce ale mají z této stavby obavy.

V roce 2011 byl společně s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí schválen seznam chráněných území, vhodných pro akumulaci povrchových vod. „Ve schváleném seznamu figuruje lokalita Pěčín na Zdobnici na prvním místě," prozradila tisková mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.
Ta také dodává, že vývoj klimatických poměrů v poslední době ukazuje, že prognózy, které upozorňují na možnost klimatické změny, by se mohly naplnit a významně ovlivnit vodní hospodářství. To také podnítilo zpracování studií k výstavbě několika vodních děl na Rychnovsku.

V současné době je již také vypracována a odevzdána studie na výstavbu nové přehradní nádrže Pěčín na Zdobnici. „Přehradní profil je umístěn asi 450 metrů nad soutokem Zdobnice s Říčkou. Zatím je o stavbě uvažováno v několika variantách a při realizaci té maximální by mohlo vzniknout přehradní jezero o objemu 26,7 mil. metrů krychlových, ploše 132 hektarů s maximální hloubkou kolem 70 metrů," vysvětluje Jana Burianová.
Vodní dílo Pěčín by mělo být dokončeno zhruba po roce 2030.

Vodní přehrada, která má vzniknout nedaleko Pěčína, by měla sloužit jako zásobárna pitné vody pro celou vodárenskou soustavu ve východních Čechách, která by měla zásobovat obyvatele Královehradeckého a Pardubického kraje.
Přehrada sice ponese název Pěčín, ale přímo v katastru obce postavena nebude. „Samotná stavba by se neměla obyvatel Pěčína vůbec dotknout. Nebude totiž vznikat na území obce," uvedl starosta Pěčína Miroslav Petr.

Přehrada přinese 
i negativa

Přehradní profil bude umístěn nad soutokem řeky Zdobnice s Říčkou, velké změny se tak budou týkat například oblastí jako je Souvlastní, Nebeská Rybná nebo Zdobnice. „Se vznikem přehrady nesouhlasím, tato stavba nás zcela odřízne od okolí. Bude to mít negativní vliv i na turistický ruch. Omezí nás to také dopravně, například do lokality Souvlastní by se muselo jet přes Říčky, což si vůbec nedovedu představit," říká starosta Zdobnice Ivan Pártl.
Dle jeho slov pro Zdobnici a okolí přehrada mít žádný užitek nebude.
V lokalitě v okolí Zdobnice by mohlo některým domům hrozit také zatopení. To je další negativní důsledek stavby, kterého se místní bojí.
Stavba přehrady by ale také ovlivnila další okolní obce. Jednou z nich je Javornice, přes ní by totiž mělo vést vodovodní potrubí. Změny ale také čekají silnice. Silnice druhé třídy od Rychnova směrem na Pěčín se má odklonit do místní části Přím, odkud povede až k hrázi.

Provoz na silnici zhoustne

„Samotné potrubí, které povede v zemi, nás asi nijak nezatíží. Pokud ale ke stavbě dojde, stane se silnice druhé třídy velmi frekventovanou. Například v místní části Přím, kde byl doposud klid, to bude hodně znatelné změna, a to nejen během stavby, ale i po ní," prozradil své obavy starosta Javornice Vlastimil Zachoval.
Ten sám ale uznává, že vzhledem k suchu by taková zásobárna vody byla také přínosem.
Dle slov Jany Burianové z Povodí Labe se o výstavbě vodního díla na řece Zdobnici pod Orlickými horami uvažuje již více jak sto let. Nejblíže k realizaci měl tento záměr po roce 1985, kdy nabylo platnosti územní rozhodnutí ke stavbě a byla také připravována projektová dokumentace. V roce 1991 byly práce na přípravě této vodohospodářské stavby ukončeny. V současné době ale vznik přehrady opět nabírá jasnější obrysy.
Další lokalitou, kde by do budoucna mohla vzniknout přehrada, je Lukavice. „Toto území je chráněno pro případnou budoucí výstavbu přehradní nádrže. Aktuálně se však taková výstavba nepřipravuje. V Královéhradeckém kraji se zatím připravuje pouze vodní dílo Pěčín," dodává tisková mluvčí Povodí Labe Jana Burianová.