V regionu vzniklo během jara a na začátku léta několik nových muzeí a výstavních prostor. Každé z nich je něčím zajímavé nebo atypické, nicméně otázkou je, zda o nich turisté vůbec vědí.

Na návštěvnost si rozhodně nestěžuje Muzeum železnice v Rokytnici v Orlických horách, jehož slavnostní otevření se uskutečnilo 1. května. Expozice umístěná v budově bývalé výtopny, prohlášené loni za kulturní památku, mapuje především historii trati Doudleby – Vamberk – Rokytnice, některé kousky se týkají železniční tematiky obecně.

„ Teprve se to tu rozjíždí, ale muzeum navštíví každou sobotu kolem třiceti lidí a o Anenské pouti zde byl velký nával,“ dodává Jiří Adolf z Letohradského železničního klubu, který se na zprovoznění muzea významně podílel.

V rámci činnosti občanského sdružení INEX–SDA a Střediska enviromentální výchovy (SEV) Modrý dům v Kosteleckých Horkách vzniklo Malé muzeum místa.

Expozice se nachází ve zrekonstruované sýpce z 18. století a ve stodole v areálu střediska hned vedle Modrého domu. Cílem muzea není prioritně unikátnost exponátů, ale spíše ilustrace způsobu venkovského života našich předků. Návštěvníci se mohou seznámit s řadou historických zemědělských strojů, řemeslnických pomůcek i domácích potřeb, které ve většině případů zapůjčili či darovali lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí. O účelu a způsobu použití značné části z nich dnešní lidé již mnoho nevědí.

„Zatím žádná sláva, moc se o nás neví,“ odpovídá na dotaz o návštěvnosti Petr Kulíšek z o.s. INEX–SDA. Sdružení pracuje celoročně a pořádá jedno i vícedenní výukové programy a terénní exkurze pro školy a ostatní dětské zájmové skupiny. Cílem SEV Modrý dům je oživování tradic a hodnot spojených s venkovským životem a řemesly a výchova nejen dětí ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Expozice v Malém muzeu tak s hlavními aktivitami střediska koresponduje.

O nově vybudované galerii ve vodárenské věži v Týništi n. Orl. a pilotní výstavě týkající se historie věže a dodávky pitné vody pro město a okolí již Deník informoval před několika dny.

(řek)