Původní zařízení by podle provozovatele už nestačilo zpracovat nebezpečný odpad, který do Lodína míří v rostoucím množství. Zvýšení kapacity přitom nebylo bez celkové rekonstrukce technicky možné.

„Díky finanční investici ve výši 10 milionů korun vzniklo zařízení, které má dostatečnou roční kapacitu přijímaných nebezpečných odpadů, jejichž množství se v poslední době v regionu neustále zvyšuje,“ vysvětlila tisková mluvčí společnosti A.S.A. v České republice Alexandra Kostřicová.

Technologie solidifikace zpevňuje kašovité nebo pevné odpady, přičemž pojivem bývají různé materiály, které s odpadem chemicky reagují. Jako aktivní pojivo je využíváno vápno doplněné dalšími přísadami, například popílkem a cementem.

„Vlivem chemicko–fyzikální vazby vytvořené mezi solidifikačními činidly a škodlivými polutanty v odpadu dojde ke snížení výluhu škodlivin, a tím ke snížení jedné z nebezpečných vlastností odpadu. Následně je solidifikát využíván jako technologický materiál v procesu skládkování odpadů,“ uvedla mluvčí Alexandra Kostřicová.