Nedávná volba nové ředitelky Domu dětí a mládeže (DDM) v Kostelci nad Orlicí vzbuzuje u některých lidí velkou míru nevole. Podobný případ není zdaleka ojedinělý.

Také za ním stojí kontroverzní novela školského zákona, která zavádí výběrová řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací v šestiletých intervalech.

V Kostelci hodnotila šestičlenná odborná komise tři kandidátky a následně doporučila dosavadní ředitelku Blanku Miklovou. Komise má ale jen poradní hlas, který rada města nemusí vyslyšet.

Problém je v tom, že závěry komise se údajně k uším radních ani nedostaly. „Pan místostarosta se vyjádřil za celou komisi, ačkoliv nebyl ani jejím předsedou. Jeho doporučení bylo zcela opačné, protože radil upřednostnit zbylé dvě kandidátky. Proč tedy onu komisi vůbec sestavovali a nerozhodli rovnou?" řekla rozhořčeně Marie Vilímková, jedna z externích pracovníků, kteří podepsali prohlášení ohrazující se proti způsobu zvolení nové ředitelky.

Ona sama se žádného dopadu změny nebojí, protože svou práci pro DDM již ukončila. „Učila jsem děti krajkářství a bavilo mne to. Nechci ale pracovat pod někým, kdo se do funkce dostal takovým způsobem. Navíc jsem již v důchodu," dodala Marie Vilímková.

Starosta odkázal s dotazy na místostarostu. „Nejsem tím hlavním, kdo za změnou stojí, ačkoliv mi to teď mnozí přičítají. Rada navíc rozhodla o nové ředitelce téměř jednomyslně," shrnul starosta města Jiří Bartoš.

Místostarosta popřel, že by v kauze šlo o jakýkoliv osobní rozměr, což mimo jiné zmiňovalo prohlášení podepsané externími zaměstnanci DDM.

„V šestičlenné komisi jsme byli za město dva a oba jsme měli nezávisle na sobě stejný názor. Chtěli jsem zabránit tomu, aby v Domu dětí dalších šest let přetrvával jakýsi udržovací stav. Za poslední tři roky se například neorganizovali žádné tábory s výjimkou těch předškolních a venkovních aktivit bylo minimum," uvedl Luboš Lerch, místostarosta Kostelce nad Orlicí, a dodal, že za verdiktem odborné komise mohlo stát i to, že většina členů měla na dosavadní ředitelku osobní vazbu. Naopak rozhodnutí Rady mělo podle něj za cíl zatraktivnit a rozšířit nabídku aktivit pro děti.

Dosavadní ředitelka ale tomuto vysvětlení oponuje. „Nová ředitelka má sice nápady, ale ty já bych měla také, kdyby na to byl dostatek financí. Já jsem se snažila držet v mezích střízlivosti," řekla Blanka Miklová, která končí ve funkci ředitelky DDM.

Ani takový argument však u vedení města neuspěje. „Je to také o šikovnosti a schopnostech zajistit si peníze z různých grantů. O to se dosavadní ředitelka ani nepokusila," uzavřel Luboš Lerch s tím, že kostelecká radnice nové ředitelce neslíbilo žádné prostředky navíc.

Současné spory již nemohou rozhodnutí vedení města změnit. Zda bylo správné se ukáže v blízké budoucnosti.