Co obsahuje dohoda
o koaliční spolupráci
ÚČASTNÍCI DOHODY: SNK Veřejnost za všestranný rozvoj Dobrušky (zastupitelé: Brázdil, Lžíčař, Štěpán), strana TOP 09 (Bittner, Šťásková), KDU-ČSL (Hůlek), hnutí Východočeši (Čiháčková), hnutí ANO 2011 (Sadovský)
a zúčastněné strany souhlasí s realizací hlavních investičních záměrů uvedených v letošním rozpočtu města 
 a ve výhledu 2017–2019. Priority: dostavba cyklostezky z Dobrušky do Opočna a výstavba sportovní haly v Pulicích
a přes původní nesouhlas s výstavbou rozlučkové síně výše uvedené strany souhlasí a budou podporovat 
 nebo minimálně respektovat její dostavbu
a všechny strany kvůli vyšší transparentnosti souhlasí a podporují, aby rozpočet Dobrušky doplnila příloha s investič- ními záměry a aby vnitřní směrnicí byla upravena pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
a účastníci dohody s cílem dosažení maximálních úspor veřejných prostředků souhlasí a podporují, aby veřejné zakázky spadající pod režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, byly zveřejňovány s dostatečným předstihem na profilu zadavatele, a to i nad rámec požadavku zákona. Očekává se dosažení vyšší transparentnosti zadávání veřejných zakázek města a minimalizace nabídkových cen v důsledku připuštění vyšší konkurence dodavatelů
a všechny strany s cílem dosažení vyšší transparentnosti a ochrany investic města souhlasí a podporují 
 vytvoření komise pro výstavbu sportovní haly v Pulicích
a účastníci dohody prohlašují, že při zastupování města Dobrušky budou jednat čestně a spravedlivě podle 
 zásad dobrého partnerství, profesionální spolupráce a slušnosti
a koaliční partneři se zavazují, že po dobu trvání této dohody nevstoupí do jiné koalice v rámci zastupitelstva města
a všechny strany prohlašují, že jsou připraveny jednat napříč celým politickým spektrem zastupitelstva města a nebudou diskriminovat případné opoziční strany
a dohoda bude jako vstřícný krok nabídnuta i ostatním stranám zastoupeným v zastupitelstvu města Dobrušky
a dohoda je uzavřena na dobu tohoto volebního období

Bezprostředně po posledních komunálních volbách na podzim 2014, které v Dobrušce vyhrála ODS v čele s Tojnarem, deklaroval starosta, že ve městě neexistuje koalice. To se však nyní zásadně změnilo.

Za „palácovým převratem" na zasedání městského zastupitelstva na počátku minulého týdne stála osmička opozičních zastupitelů z pěti politických uskupení – Veřejnosti za všestranný rozvoj Dobrušky, TOP 09, KDU-ČSL, ANO 2011 a Východočechů. Tojnara vedle jeho spolustraníků hájili pouze komunisti a bezpartijní představitel ČSSD.

Po nečekaném odvolání starosty Tojnara se opozice, která se zásluhou většiny v patnáctičlenném zastupitelstvu (8 hlasů), radě města (4 členové) a po převzetí nejvyšší funkce ve městě proměnila v novou koalici. Její představitelé nepolevují v aktivitě.

Včera veřejnosti představili „Dohodu o koaliční spolupráci". „Chtěli jsme se dohodnout na rámcové smlouvě, která by nastolila mantinely pro naši společnou práci," prozradil Pavel Hůlek z KDU-ČSL.

Nový dokument stanovuje pravidla pro řízení města, rozhodování ve stěžejních otázkách a zvýšení transparentnosti jednání. „V naprosté většině projednávaných oblastí mezi námi zavládla shoda. Dohodli jsme se velmi rychle," dodává Hůlek. „Myslím si, že uzavřená dohoda bude jen ku prospěchu vzájemné komunikace. Nastolila jasná pravidla. Její myšlenka je zřejmá. Chceme, aby řízení města bylo transparentnější. Budeme zveřejňovat zakázky a poskytovat občanům více informací. Věříme, že se zlepší především komunikace mezi všemi zastupiteli a pracovníky města. "

Kompletní text dohody o koaliční spolupráci v zastupitelstvu byl včera vyvěšen na internetových stránkách města.

S dohodou se čekalo

Myšlenka o uzavření koaliční dohody se narodila už v době, kdy se začalo uvažovat o vyvolání hlasování o nedůvěře stávajícímu starostovi Tojnarovi. „Tomu, že se nám podaří odvolat dlouholetého starostu, jsem příliš nevěřil, proto jsme o konkrétních bodech budoucí dohody před klíčovým zastupitelstvem vůbec nejednali," vrací se Petr Lžíčař, který Tojnara vystřídal ve starostovském křesle, k přípravě revoluce na dobrušské radnici. „Po mém dobrovolném odstoupení z pozice místostarosty se pár dní nedělo nic. Pak jsme se začali scházet kvůli tomu, abychom vyřešili, kdo mě nahradí. Dostal jsem otázku, zda se vrátím do rady města. Nechtěl jsem. Pak jsem zmínil že jedině, když v ní nebude Tojnar. V úterý nebo ve středu se zrodil nápad, že bychom se mohli pokusit odvolat starostu. V pátek před pondělním zasedáním se přidal poslední zastupitel schvalující odvolání starosty. Přes víkend jsme ladili způsob a v pondělí jsme změnu nakonec zrealizovali."

Podle Lžíčaře se návrhy na uzavření koaliční smlouvy objevily už před zasedáním zastupitelstva, kde byl starosta sesazen. „Protože jsem byl skeptický, říkal jsem: Počkejte – zda to vůbec dopadne…"