Stavebně byla hala dokončena v listopadu a v těchto dnech je již připravena se podílet na zásobování automobilového závodu Škody Auto v blízkých Kvasinách.

Hlavní část jejích kapacit se bude podílet na projektu modelu Roomster, jehož výroba byla na přelomu roku přesunuta z Vrchlabí právě do Kvasin.Přestože halu budou využívat i některé další společnosti, skýtají volné prostory dostatečné záruky pro nerušený rozvoj. A nejen ty v hale číslo tři.

„Skladové haly a zpevněné plochy zaujímají v současnosti přibližně jednu třetinu rozlohy celého areálu. V blízké budoucnosti je tak možné postavit ještě další dvě haly nebo rozšířit některé z těch současných. Vše se ale bude odvíjet od situace na světových trzích," uvedl Miroslav Hanko, jednatel společnosti Preymesser.

Stejné je to i s vývojem zaměstnanosti. Nových zaměstnanců bylo sice zatím přijato jen okolo deseti, výstavba nové haly však umožnila udržení mnoha stávajících pracovních míst. Do provozu nové haly byla totiž převedena i řada dosavadních zaměstnanců společnosti, kteří dříve pracovali na jiných projektech. Význam tohoto projektu pro ekonomických rozvoj rychnovského okresu dokreslovali i přítomní hosté. Krom jiných se slavnostního přípitku účastnili i starosta Rychnova nad Kněžnou nebo ředitel kvasinského závodu Škoda Auto.