„Jedná se o turisticky schůdnou cestu, která vede v blízkosti hranic našeho katastru a je pro nás zajímavá méně známými výhledy a zákoutími. Celý okruh se skládá ze sedmi barevných stezek, které na sebe navazují,“ uvádějí potštejnští sokolové, které nouzový stav s vyhlášením omezení pohybu k nápadu inspiroval.

Začátek okruhu je u obnoveného křížku na Štěpnici, ale můžete na okruh nastoupit kdekoli, jednotlivé trasy se liší délkou i náročností a na každé je ukryta jedna otázka.

"Pokud nám zašlete odpověď a nějakou fotografii, budeme rádi a na Vás čekají odměny. Přejeme vám hodně krásných a méně obvyklých výhledů na náš Potštejn," vzkazují sokolové.

Dnes už historický pohled na hradní kopec s částí Městečko a Vyhlídkou.Dnes už historický pohled na hradní kopec s částí Městečko a Vyhlídkou.Zdroj: Průvodce Potštýnem z roku 1911

Úseky Katastrální stezky okolo Potštejna:

1. červená - začátek na Štěpnici - křížek sv. Salvátora, délka cca 2 km. Cesta Vás dovede pod Velešov.

2. žlutá - začátek u altánku pod Velešovem, délka cca 4 km. Projdete území zvané Roviny.

3. fialová - začátek Božích muk u silnice ke Lhotám, délka cca 2 km. Projdete kolem lomu Černá skála.

4. oranžová - začátek na Kapradi, délka cca 4 km. Cesta terénem, náročnější trať! Nebezpečné úseky obejděte!

5. zelená - začátek u sopotnického mostu, délka cca 7 km. Část stezky vede terénem.

6. růžová - začátek nad hájovnou v Brné, délka cca 3 km. Projdete lesem až na Farářství.

7. modrá - začátek u vodojemu na Farářství, délka cca 3 km. Trasa vás dovede zpátky ke křížku na Štěpnici.