Noc kostelů je příležitostí svá srdce otevřít, zpřístupnit, možná dokonce vylít a nechat proměnit. Bez ohledu na to, jak to s vírou máme a zda patříme do nějaké konkrétní tradice. Kostely budou pro každého otevřeny. Co na to naše srdce?“ uvádí k letošnímu tématu Noci kostelů, kterým je právě srdce, farářka Československé církve evangelické Markéta Slámová.

Během Noci kostelů otevřou na Rychnovsku své dveře více než dvě desítky nejen kostelů, ale třeba i zvonice. Připraveny jsou jejich komentované prohlídky, koncerty i jiná vystoupení, tvořivé dílničky, ale třeba i společná modlitba a přípitek mešním vínem.

Lidé budou mít příležitost si prohlédnout i skutečné skvosty mezi církevními památkami, jako kostel sv. Petra a Pavla v Liberku, který je národní kulturní památkou, stejně jako kostel Panny Marie Bolestné na Homoli.

Areál s kostelem v Liberku je národní kulturní památkou. | Video: Deník/Jana Kotalová

Přečtěte si, v kterém čase a kde všude se kostely na Rychnovsku otevřou a jaké přichystaly programy.

Program Noci kostelů 

Bystré, kostel sv. Bartoloměje
17.00 - 22.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Častolovice, kostel sv. Víta
17.00 - 22.00 Otevřeno, možnost návštěvy
17.00 - 18.30 Koncert: Smyčcové kvarteto - Leggiero Quartet
Antonín Dvořák - Dva valčíky, Americký kvartet Petr I. Čajkovskij - Kvartet č.1 Bedřich Smetana - Kvartet Z mého života
18.30 - 19.30 Rok v liturgii
Prožívání církevního roku - skutečnost a tradice
19.30 - 22.00 Komentovaná prohlídka kostela
Popis a historie kostela. Vstup na kůr a do věže kostela ke zvonu.

Noc kostelů se koná každý rok. Jejím smyslem je umožnit zájemcům z řad veřejnosti nezávazné přiblížení a setkání se s křesťanstvím. Kromě zpřístupnění památek různých křesťanských církví ve večerních a nočních hodinách tuto akci doprovázejí kulturní programy, workshopy… Navštívit je lze zdarma. Někde dávají pořadatelé nahlédnout i do míst, které jsou jinak nepřístupné, podívají se do sakristií, kostelních krypt, vystoupají do věží, do podzemních chodeb. Vyslechnou si přitom řadu zajímavých příběhů.

Program Noci kostelů

Černíkovice, kostel Povýšení sv. Kříže
16.00 - 21.00 Otevřeno, možnost návštěvy
17.00 - 17.10 Hlas zvonů – zahájení
17.10 - 17.50 Vystoupení dětí ZŠ Černíkovice
17.50 - 18.30 Program pro děti
18.30 - 19.30 Vystoupení X-Tet Rychnov nad Kněžnou
19.30 - 20.00 Doprovodný program: - volná prohlídka interiéru kostela - prohlídka varhan - přístup do věže kostela - dokumenty k historii kostela

Dobruška, kostel sv. Václava
19.00 - 22.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Dobruška, kostel Svatého Ducha, hřbitovní
15.00 - 17.30 Otevřeno, možnost návštěvy

Kounov-Šediviny, kaple sv. Josefa
18.00 - 22.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Lhoty u Potštejna - Malá Lhota, kostel Panny Marie Bolestné, Homole
19.30 - 23.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Liberk, kostel sv. Petra a Pavla
16.30 - 23.30 Otevřeno, možnost návštěvy
16.30 - 18.45 Program pro děti
18.00 - 18.20 Komentovaná prohlídka
18.50 - 19.00 Uvedení programu Dvořák 120
19.00 - 19.05 Dvořák 120
19.15 - 19.35 Komentovaná prohlídka
19.40 - 20.10 Příběhy, které v průvodcích nenajdete
20.30 - 20.50 Komentovaná prohlídka
21.15 - 21.35 Komentovaná prohlídka
21.40 - 22.10 Příběhy, které v průvodcích nenajdete
23.00 - 23.20 Komentovaná prohlídka

Lično, kostel Zvěstování Páně
18.00 - 20.00 Otevřeno, možnost návštěvy
18.30 - 19.30 Malé společné zpívání
Kdo má chuť a náladu, přijďte si zazpívat s Káťou a Petrem.

Ohnišov, kostel sv. Cyrila a Metoděje
18.00 - 22.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Olešnice v Orlických horách, kostel sv. Marie Magdalény
17.00 - 22.00 Otevřeno, možnost návštěvy
od 18.00, 19.00, 20.00 a 21.00 Procházka kostelem
21.30 Modlitba s P. Janem Barborkou
Výstava obrázků Kateřiny Burdové a meditační hudba na klávesy

Opočno, kostel Narození Páně
16.30 - 20.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Opočno, kostel Nejsvětější Trojice
17.00 - 20.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Opočno, kostel Nejsvětější Trojice
17.00 - 20.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Opočno, zvonice u mariánského kostela
17.00 - 20.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Potštejn, kostel Ochranovského sboru při ČCE
17.00 - 22.00 Otevřeno, možnost návštěvy
17.00 - 19.00 Nejstarší ochranovský sbor v ČR
Prohlídka kostela s průvodcem znalým historie kostela a sboru, možnost osobního rozhovoru
19.00 - 21.00 "Radujme se vždy společně, vzdávajíce chválu vděčně Bohu Otci nebeskému, Synu i Duchu svatému…" Společné zpívání chval a bratrských písní za doprovodu místního hudebního uskupení OPBH, prokládané průvodním slovem.

Přepychy, kostel sv. Prokopa
Pozor - až v sobotu 8. června 9.00 - 11.00 Otevřeno, možnost návštěvy, komentované prohlídky

Rokytnice v Orlických horách, kostel Všech svatých
17.00 - 21.00 Otevřeno, možnost návštěvy
17.00 - 17.30 Zahájení, Divadelní scénka dětí
17.00 - 18.30 Tvořivá dílnička
17.00 - 20.30 Prohlídka věže kostela, zvonů a devocionálií
18.00 - 18.30 Recitálek Bětky Toncrové
hra na violoncello - duety
18.30 - 19.00 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
19:00 - 20.00 Koncert SBOR Z HOR
20.15 - 20.30 Závěrečná modlitba
20.30 - 21.00 Přípitek mešním vínem

Tradice Noci kostelů se zrodila v roce 2001 v Německu, rozšířila se do Rakouska a odsud pak do České republiky. Poprvé se v Česku uskutečnila roku 2009.

Rychnov nad Kněžnou, Husův sbor CČSH
18.00 - 22.00 Otevřeno, možnost návštěvy

Rychnov nad Kněžnou, kostel Nejsvětější Trojice, zámecký
17.00 - 22.30 Otevřeno, možnost návštěvy
17.00 - 18.00 Koncert žáků a učitelů rychnovské ZUŠ
20.30 - 21.15 Vystoupení Rychnovského chrámového sboru a orchestru
21.30 - 22.30 Povídání o varhanách (J.Fuks)

Rychnov nad Kněžnou, kostel sv. Havla
17.30 - 22.30 Otevřeno, možnost návštěvy
18.00 - 18.45 Mše svatá (rytmický hudební doprovod Sedmihlásek)
19.00 - 19.45 Vystoupení basového oddělení Rychnovského chrámového sboru
20.00 - 22.00 Prostor pro ticho s možností rozsvítit svíce
22.00 - 22.30 Zpěvy z Taizé
Celovečerní program: Těšit se můžete také na jarmark Misijního klubka. Během programu bude možné seznámit se s aktivitami farnosti, Oblastní charity RK či Domácího hospice Setkání. 

Mohlo by vás zajímat: Pocta Santinimu: rychnovský kostel Nejsvětější Trojice je na poštovní známce

Nový kabát dostal během revitalizace Kolowratský zámek, spojovací chodba i navazující zámecký kostel Nejsvětější Trojice, jemuž vtiskl podobu proslulý Jan Blažej Santini-Aichel. | Video: Deník/Jana Kotalová