Hydrometeorologové očekávají deště a následné stoupající hladiny. Sjíždění řek je v těchto dnech vhodné pro vodácké rodiny s dětmi.

Hladiny opět stoupnou

„Během soboty očekáváme příchod srážek, takže hladina vody bude opět stoupat,“ uvedla hydroložka Milena Tomášková.

Pracovníci Českého hydrometeorologický ústavu v Hradci Králové provádí každý den takzvaný hydrologický model neboli předpovědní systém, podle něhož získávají potřebné informace o dalším vývoji hladin řek a odtoku nádrží. „Do hydrologického modelu vstupují data jak od nás, tak i z Povodí Labe. Vkládáme i radarový snímek za posledních 24 hodin a předpokládaný odtok z nádrží,“ dodala Tomášková. Odtok z nádrže Pastviny je regulován dle zaslaných informací ohledně předpovědi počasí a srážek.

Orlice je sjízdná

Aktuální stav Orlice k pátečnímu ránu byl naměřen stanicí v Týništi nad Orlicí a ukazuje 65 centimetrů.

Řeka Orlice je v úseku z Kostelce nad Orlicí až ke svému ústí do Labe celoročně sjízdná a naštěstí pro vodáky jen velmi málo regulovaná. Protéká zde mezi loukami a lesy, stranou od civilizace a je známá zajímavými meandry. Peřejnaté úseky se střídají s klidnou a přece stále proudící vodou. Slunečné pláže s nánosy písku lákají k zastávce a koupání. Řeka každoročně mění svoji tvář, zejména v písečné části. Za obcí Svinary se Orlice narovnává a až na Slezské předměstí v Hradci Králové protéká otevřenou krajinou. Oba břehy jsou však kryty mohutným stromořadím, a tak i za parných dnů je možné plout příjemným stínem.

Nízká hladina řek vhodná pro rodiny

„Na Rychnovsku se sjíždí jenom Orlice. Je málo vody, takže to není žádná divočina. Naopak je řeka v tyto dny vhodná pro rodiny s dětmi,“ uvedla pracovnice půjčovny lodí a v Kostelci nad Orlicí. “Je sucho, tak předpokládám, že na Orlici budou mělká místa, kde se bude muset přetahovat. Jezdíme na celoročně splavné řeky, jako je Ohře, Sázava, Vltava a Lužnice,“ upozornil Pavel Dráb, který se ve volném čase věnuje sportům.