Smutnou přezdívku východočeské Troubky si vysloužila před 25 lety obec Kounov. Ničivá povodeň tu sebrala i dva lidské životy, jednou z obětí se stal Stanislav Hofman z Rovenských Šedivin, které pod obec spadají.

„Rodiče měli přijet k nám do Rychnova nad Kněžnou, mého tehdejšího bydliště. Bylo pěkně, táta byl ještě nasbírat houby, že nám je přiveze. Asi hodinu po půlnoci volala máti, že v Šedivinách hrozně lije a že táta šel odvázat psa, měli jsme vlčáka, ale nevrátil se,“ zavzpomínal po letech na osudnou noc z 22. na 23. července Stanislav Hofman z Domašína.

V místech, kde u domu vedla cesta, zela čtyřmetrová díra. „Táta ani k psovi nedošel, vzala ho voda,“ líčil.

Dostat se do Šedivin přitom nebylo jednoduché, mnohé silnice a mosty byly uzavřené, jak se ukázalo, některé povodeň strhla: „První pohled na vesnici byl strašný, Poláčkovu pilu voda odnesla celou.“

Když voda opadla, s kamerou v ruce se vydal otce sám hledat, našel ho. Pes doplaval až ke svému pánovi, ale ani on nepřežil. Vodní živel navíc poničil Hofmanovým dům. Stanislav Hofman starší nebyl jedinou zdejší obětí. Voda v Kounově a jeho částech zaplavila desítky domů. Dnes už po zkáze, kterou po sobě zanechala, není téměř památky.

„Mně bylo pět roků a ani jsme tady nebydleli, bydleli jsme v Dobrušce,“ vypráví Lubomír Sokol, kounovský kronikář, který dnes žije v části Hluky.

„Starší obyvatelé, co povodeň zažili, vzpomínali, jak byl horký den, strašné vedro a večer to přišlo úplně nečekaně. Bylo to hodně dramatické, samozřejmě nikdo si nemyslel, že přijde něco tak velkého. V pětašedesátém roce tady byla povodeň, ale s tím, co se stalo v létě roku 1998, to rozhodně nebylo srovnatelné. Tady bydleli starý pán a stará paní, Štenclovi, oběma bylo hodně přes osmdesát roků. Povodeň přečkali v kapličce,“ ukazuje na rodinný dům, velký kus voda utrhla. Protější kaplička, která stojí o něco výše, je zřejmě zachránila.

„Babička s dědou v tu dobu měli byt na poště. Tam dole to nebylo až tak hrozné jako tady od Plasnic. I naši psi tu zůstali, voda úplně vzala dědovu dílnu, na kterou sem tenkrát jezdil a opravoval tu auta. Za potokem byl dům tety mojí mamky, voda většinu také odnesla. Pak v Rozkoši to byla stará sokolovna, bylo to celkem pět domů tady po Kounově. V Rozkoši č.p. 1, v bývalém mlýně, se pan Hartman utopil a v Rovenských Šedivinách pan Hofman. V Hluckém lese nad Kounovem byla nová silnice, taky ji voda strhla,“ připomíná mladý kronikář, zatímco listujeme v albu dokumentujícím na mnoha fotografiích hrůzný obraz následků povodňové vlny nebývalé síly.

Zkázu zanechala i v dalších obcích. Třeba v Dobrém, Jedlové, Deštném, kde kromě jiného utrhla kus hotelu Alba…

Kounov po povodni 1998. | Video: YouTube dragun123456

Do Kounova prý tehdy přijeli pomáhat i obyvatelé Troubek, kde vodní živel řádil o rok dříve. Ani se nechce věřit, že mělký potůček, který dnes protéká v korytě olemovaném vysokými kamennými stěnami, mohl způsobit takové škody. Lesy České republiky na potocích postavily retenční přehrádky a o případném nebezpečí kvůli rychlému vzestupu hladiny nad obcí má varovat výstražný systém.

Těch obcí postižených povodní v červenci 1998 byla celá řada, voda v nich zpečetila celkem šest lidských životů. Stala se osudnou například také pro pana Schulze z Peček, který přijel do Skuhrova nad Bělou pomáhat své dceři. Za svoje hrdinství zaplatil životem Josef Slavík z Dobrušky - Pulic, když před vodním živlem spěchal varovat ostatní.

Z kroniky p. Langra z Nedvězí
Hlucký potok protrhl hráz rybníka u Tomášova mlýna a posílený dalšími přítoky se řítil od Končin, Šedivin a Bažin do osady Hluky. V údolí s sebou proud strhl šedivinskou Poláčkovu pilu, po zděné stavbě nezůstaly ani základy, jen torzo zadní části. Vlna vody, bahna a kamení se hnala na Hluky. Manželé Štenclovi, u jejichž domu voda vzala zadní stěnu, stačili utéct do kapličky. Zachráili se i manželé Formánkovi, jimž povodeň také zničila dům. Ostatní obyvatelé prožili noc na půdách svých staveních. Hluky, částečně Rozkoš i Kounov tonuly v nánosech bahna, štěrku, kamení, kmenů stromů i dřeva s poškozených stavení. Velká voda zničila mosty, část silnice, sloupy elektrického vedení , u nově budované silnice v Hluckém lese podemlela a strhla železobetonové opěrné zdi, část silnice se propadla.

Čtvrt století od ničivé povodně: přišla nečekaně, z hor. Brala domy i životy