Nepříjemný zážitek z koupání, špinavé plavky, vyrážky či jiné alergické reakce.Koupací sezona sotva začala, a už vodu v některých sledovaných koupalištích ve volné přírodě nemohou hygienici zařadit do kategorie „voda vhodná ke koupání“.

V Pardubickém kraji je to například rybník Hluboký u Holic, rybník Dlouhý na Ústeckoorlicku nebo Rosnička u Svitav. Už na konci května dostala místa vizitku „zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody“. Laicky řečeno – voda není od pohledu čistá.

Zákaz nekontrolují

Kvalitu vody lze už dva týdny sledovat na webových stránkách krajských hygienických stanic (KHS) obou východočeských krajů. „Hygienická stanice dělá rozbory vody v místech, která lidé často využívají ke koupání, ale která nemají svého provozovatele,“ vysvětlila mluvčí hradeckých hygieniků Veronika Krejčí.

Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví, je KHS povinna vydat zákaz koupání. Není však povinna dohlížet na jeho dodržování. „Je věcí každého návštěvníka pláže, zda vezme na vědomí údaje o nevhodnosti vody ke koupání a bude zákaz respektovat,“ upozorňují hygienici.

Vlastní riziko nesou i lidé, co se rozhodnou vykoupat v řekách, tůních či malých rybníčcích ve volné přírodě. „Kvalita vody zde není nikým sledována a neprovádějí se žádné laboratorní rozbory,“ upozorňuje Veronika Krejčí. V případě, že by někdo po takovém „divokém“ koupání onemocněl, nemá šanci na jakoukoliv náhradu škody.

Míst se zhoršenou kvalitou vody a především s hojným výskytem zdraví nebezpečných sinic přibývá. Doba jejich výskytu se vlivem oteplování prodlužuje.

Královéhradecká hygienická stanice kromě týdenního monitoringu letos zřídila novou bezplatnou službu. „Na naše internetové stránky byl umístěn dotazník týkající se případných zdravotních potíží v souvislosti s koupáním. Veřejnost může podat informace o zdravotních komplikacích, o kterých se domnívá, že se vztahují ke koupání na konkrétní vodní ploše,“ sděluje mluvčí Krejčí.

Stav vody v přírodních koupalištích sleduje a zveřejňuje také pardubická KHS.

Veřejné bazény a koupaliště, která mají svého provozovatele, podléhají jinému režimu. Za čistotu a kontrolu vody ručí ten, kdo „vybírá vstupné.“
Počínaje příštím týdnem bude informaci o kvalitě vody ve východočeských koupalištích přinášet i náš Deník, a to vždy v pátek.