Do části lesa v blízkosti vsi Rovné je v současnosti vstup zakázán. Hrozí tam totiž reálné nebezpečí vážného úrazu.

Důvodem je čin zatím neznámého pachatele, který motorovou pilou nařezal 240 vzrostlých smrků do čtvrtiny až poloviny jejich průměru. Tím byla výrazně narušena stabilita celého lesního porostu, který patří jednomu soukromému majiteli.

Odbor výstavby a životního prostředí v Dobrušce, pod nějž tato lokalita spadá, tak vyhlásil zákaz vstupu do postižené lokality s platností do konce prázdnin.

„Záležitost jsme předali Policii České republiky, protože svým rozsahem se již jedná o trestný čin poškozování lesa. V případech, kdy dojde ke vzniku holin do rozsahu jednoho a půl hektaru, může náš úřad udělit za nepovolenou těžbu až milionovou pokutu. U tohoto činu byla ale zmíněná hranice překročena," vysvětlil Jiří Snoza, který má na městském úřadě v Dobrušce na starosti lesní hospodářství.

On sám předpokládá, že poškozené porosty budou vykáceny ještě před koncem platnosti současného zákazu a nebude tak nutné jeho prodlužování. „Dřevo by mělo být rychle zpracováno, neboť hrozí šíření kůrovce. Majitel pak bude povinen zajistit novou výsadbu," dodal Jiří Snoza.

Případ byl nahlášen na obvodní oddělení v Dobrušce a v současnosti na něm pracují kriminalisté. Policie ale odmítla sdělit, s jakými či s kolika vyšetřovacími verzemi se pracuje.

„Způsobená škoda doposud není přesně vyčíslena, její částka se ale pohybuje v řádech sta tisíců korun. Případ je v šetření a policisté pracují s několika vyšetřovacími verzemi. Pachateli za přečin poškození lesa hrozí až čtyřletý pobyt za mřížemi," sdělila Alena Kacálková, tisková mluvčí Policie ČR v Rychnově nad Kněžnou.

Doplnila také, že podobné události nejsou ani na Rychnovsku ojedinělé. Případy nelegální těžby byly v letech 2006 až 2008 evidovány v Domašíně, Borohrádku nebo Orlickém Záhoří. Vždy se ale jednalo maximálně o 20 stromů. Pachatelé podobných skutků pak většinou zůstávají neznámí.

Pro zatím poslední událost tohoto druhu lze přinést několik vysvětlení, z nichž některá jsou velice málo pravděpodobná. Jedna z možností je ta, že někdo chtěl poškodit vlastníka. Vznikla mu totiž také povinnost les obnovit.

Stromy mohl naříznout ale i sám majitel, aby si usnadnil cestu k jejich pokácení. Takové případy byly v minulosti evidovány po celém území České republiky.

Méně reálné je vysvětlení, že na les zaútočil nějaký patologický ničitel přírody. Velice divoká je také představa, že by si tímto způsobem chtěla zajistit zakázku některá pila v okolí. Jisté je ale to, že stromy nepoškodil žádný fušér, který měl pilu v ruce poprvé v životě, a že nařezání tolika stromů muselo zabrat jistý čas.