Zatímco na české straně v Neratově byla zrekonstruována hřbitovní kaple, na polské straně se obnova týká věže farního kostela v Sosnowie ve správním obvodu Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Tyto budovy mají v budoucnu lákat na výstavy přibližující historii těchto míst.

"​Projekt je zaměřen na vyšší využití kulturního bohatství česko-polského pohraničí v oblasti bývalých Sudet. Cílů projektu bude dosaženo zpřístupněním nyní zavřených místností v historických kostelích a také zorganizování v nich výstav historických: v Neratově výstavy, která se skládá mimo jiné ze zachráněných předmětů starého zařízení chrámu, v Kamieńcu Ząbkowickim výstavy rouch," uvádí k projektu sdružení Neratov.

Tyto nové turistické cíle budou spojené s poutním místem na české straně a s cisterciáckou stezkou na polské straně. Na to, aby vstoupily do širšího povědomí, se zaměří propagační aktivity.

Ilustrační foto.
Zubaři odcházejí do důchodu a Rychnovsku čím dál víc chybí

Rozvoj kulturního a poutního cestovního ruchu má přitáhnout více návštěvníků, což přispěje k udržení stávajících a vytváření nových pracovních míst, ať už v cestovním ruchu či v dalších oblastech podnikání, které s ním souvisí.

Dřevěný kostelík na místě současné kaple stál už v roce 1574, postupně kolem něj vyrostl hřbitov. Svou kamennou podobu svatostánek získal v letech 1667 až 1668. Právě z 60. let 17. století pochází i pověst o zdejších zázracích.

"Rokytnický farář Christoph Blasius Drick měl sen a nechal podle něho vyřezat sochu Panny Marie. Roku 1661 byla soška přenesena s velkou slávou v procesí z Rokytnice do Bärnwaldu. Říkalo se jí Bärnwaldská madona," uvádí Richard Neugebauer ve své knize Dějiny Bärnwaldu/Neratova.

Moc této sošky a léčivá síla vodního pramene dokonce daly vzniknout malým lázním asi 200 metrů severně za současným kostelem.

"V srpnu na Nanebevstoupení Panny Marie se stal Bärnwald jedním ze stále více navštěvovaných poutních míst. Shromažďovalo se 4 až 5 tisíc věřících a není divu, že při takovém počtu se událo i nějaké to zázračné uzdravení. Církevní statistika udává pro období od 18. století do novější doby celkem asi 400 případů. A to opět zvýšilo přitažlivost pouti. 3. února 1713 přivezli hrabě a hraběnka z Bubna svého nemocného syna," připomíná Richard Neugebauer.

Penny v Rychnově po rekonstrukci.
V Rychnově otevřel zmodernizovaný Penny Market, v Dobrušce bude obchodní zóna

Neratovský kronikář Eduard Alliger (1841 - 1924) prý zjistil prostřednictvím průzkumu kostelních knih, že během 15 let bylo uskutečněno 4794 slibů, 1481 osob bylo uzdraveno a sice z Pruska, Čech a Rakous.

Původní kamenný kostel v Neratově byl ještě v roce 1720 rekonstruován. Ale už o tři roky později se začalo se stavbou nového, který dnes patří k nejpřitažlivějším výletním cílům v Orlických horách.