Již před časem byla otevřeno sběrné místo  rozložitelného bioodpadu. Odvézt sem je možné trávu, listí, piliny, hobliny, kůru, rostliny, drny, větve z ořezu stromů a keřů. Sběrna je umístěna pod Mírovým náměstím a otevřeno má v úterý od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin až do konce listopadu.