"Prosíme, abyste velmi zvážili dětské návštěvy, u kterých je obtížnější dodržování hygienických pravidel. Délka návštěvy je maximálně 60 minut. V případě, že by došlo k vyšší koncentraci návštěvníků, může službu konající lékař nebo sestra zkrátit délku návštěvy jen na 30 minut, omezit počet návštěvníků za pacientem a pozdržet příchod dalších návštěv," upozorňuje nemocnice.

Letošní ročník Vinobraní na Kuksu byl jiný než ty předchozí. Víno neteklo po kaskádovém schodišti, stánky byly rozdělené do čtyř sektorů.
Vinaři si mnuli ruce. V Kuksu tekl burčák proudem, lidé ho vypili hektolitry

Návštěva ve vnitřních prostorách nemocnice je povinna mít roušku nebo respirátor zakrývající ústa i nos, týká se to i dětí.Každému návštěvníkovi je u vstupu změřena teplota a je dotázán na symptomy onemocnění COVID-19. Pokud bude návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37 °C nebo bude vykazovat symptomy jakéhokoliv infekčního onemocnění (nejen COVID-19), vstoupit nebude smět. Návštěva nebude umožněna ani osobě, která má nařízenou karanténu.

Při vstupu do budovy a při odchodu je každý povinen provést hygienickou dezinfekci rukou.Pokud to umožňuje zdravotní stav pacienta a provozní možnosti nemocnice, návštěva může proběhnout ve venkovních prostorách nemocničního areálu. Délka takové návštěvy pak není časově omezena.

Ilustrační foto.
Na Hradecku přes sto případů, nemocnice provedla v neděli 375 odběrů

Návštěvy nejsou povoleny u pacientů s podezřením na COVID-19. Návštěvy k pacientům v terminálním stádiu mohou být řešeny individuálně (zejména nad rámec návštěvních hodin).