"Prosíme, abyste velmi zvážili dětské návštěvy, u kterých je obtížnější dodržování hygienických pravidel. Délka návštěvy je maximálně 60 minut. V případě, že by došlo k vyšší koncentraci návštěvníků, může službu konající lékař nebo sestra zkrátit délku návštěvy jen na 30 minut, omezit počet návštěvníků za pacientem a pozdržet příchod dalších návštěv," upozorňuje nemocnice.

Návštěva ve vnitřních prostorách nemocnice je povinna mít roušku nebo respirátor zakrývající ústa i nos, týká se to i dětí.Každému návštěvníkovi je u vstupu změřena teplota a je dotázán na symptomy onemocnění COVID-19. Pokud bude návštěvníkovi naměřena teplota vyšší než 37 °C nebo bude vykazovat symptomy jakéhokoliv infekčního onemocnění (nejen COVID-19), vstoupit nebude smět. Návštěva nebude umožněna ani osobě, která má nařízenou karanténu.

Při vstupu do budovy a při odchodu je každý povinen provést hygienickou dezinfekci rukou.Pokud to umožňuje zdravotní stav pacienta a provozní možnosti nemocnice, návštěva může proběhnout ve venkovních prostorách nemocničního areálu. Délka takové návštěvy pak není časově omezena.

Návštěvy nejsou povoleny u pacientů s podezřením na COVID-19. Návštěvy k pacientům v terminálním stádiu mohou být řešeny individuálně (zejména nad rámec návštěvních hodin).