„Dlouho jsme vyhodnocovali společný model náchodské a rychnovské nemocnice a došli jsme k názoru, že by bylo dobré nemocnice osamostatnit i s ohledem na to, co čeká zdravotnictví v nadcházející dekádě. Nechceme dělat unáhlené kroky, proto jsme se pustili do mezikroku, kterým je zřízení odštěpného závodu. Znamená to větší míru samostatnosti rychnovské nemocnice, díky které můžeme průběžně sledovat, jak je nemocnice ekonomicky nezávislá,“ vysvětluje hejtman Martin Červíček.

Pokud se prý tento model během tří let osvědčí, kraj je připraven dokončit proces úplného osamostatnění nemocnice.

„Předpokládáme, že i díky tomu budeme mnohem lépe definovat potřeby kraje z hlediska zajištění zdravotní péče v regionu a vlastně i možnosti samotné nemocnice s ohledem na její ekonomickou situaci,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

Vizualizace zmodernizované rychnovské nemocnice.
Je to tu. Stavebníci se vrhnou na nový multioborový pavilon rychnovské nemocnice

Jak uvádí tisková zpráva, rozhodnutí o větším osamostatnění nemocnice v Rychnově vychází z rozhodnutí rady kraje jakožto valné hromady Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje.

„Rychnovská nemocnice se stala součástí Oblastní nemocnice Náchod v roce 2013 z důvodu hrozícího insolvenčního řízení. Zřízení odštěpného závodu je po vzniku samostatně řízené části závodu s vlastním ředitelem dalším a finálním krokem před úplným osamostatněním. Tento krok ukáže schopnosti nemocnice ekonomicky obstát v této době, která je do jisté míry ještě složitější než v předchozích letech,“ připomněl radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink.

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a zároveň i turisticky oblíbenou oblast Orlických hor. Je také přirozenou spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Solnice–Kvasiny. V nemocnici pracuje 560 zaměstnanců a svým pacientům nabízí péči v 11 oborech ambulantní, lůžkové či komplementární zdravotnické péče, přičemž disponuje 250 lůžky.

Rychnovská nemocnice v současné době modernizuje. Péče, která je roztříštěna do několika míst areálu, se má soustředit do nového komplexu. Loni na jaře odstartovaly práce na výstavbě nového pavilonu urgentního příjmu. Jde o pětipodlažní přístavbu ke stávajícímu pavilonu DIGP, přičemž plány zahrnují i rekonstrukci tří podlaží tohoto objektu. Propojením obou budou dojde k vytvoření multifunkčního celku, který by mohl být zprovozněn už koncem roku 2025.

Podívejte se na video z listopadu roku 2023:

Zdroj: Stanislav Ďoubal

„Po dokončení této důležité stavby, která umožní změnu systému příjmu pacientů a zefektivnění poskytování zdravotnické péče, se bude rozhodovat o plnohodnotném osamostatnění rychnovské nemocnice v horizontu několika let,“ doplňuje mluvčí kraje Dan Lechmann. 

S využitím tiskové zprávy

Díky přístavbě získá rychnovská nemocnice nové prostory, které využije pro urgentní příjem včetně třídění pacientů s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody, ambulance chirurgické, ortopedické, interní se zázemím, oddělení odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály s celým přidruženým provozem a lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie. Pavilon DIGP už částečnou rekonstrukcí prošel. Plánuje se však další - ve třech podlažích. Moderní interiér získají hlavní vchod s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí bude recepce se zázemím, lékárna a bufet, ale také onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie a centrální sterilizace.

„Z prvního nadzemního podlaží bude přemístěna jednotka intenzivní péče interny do nového pavilonu a místo ní bude onkologický stacionář a odborné ambulance. V posledním sedmém patře pak ještě dojde k rekonstrukci a bude vytvořeno zázemí pro personál,“ popsal chystané změny ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl, přičemž doplnil, že gynekologicko-porodnické oddělení už má díky nedávné rekonstrukci hotovo.