Sedmapadesátiletého Petra N. čeká závažná operace. Od lékařů ví, že v nemocnici dlouho nepobude. Jeho stav bude vyžadovat domácí péči. Tu ovšem nemá, žije sám.

„Počítám s tím, že využiji služeb profesionální pečovatelky. Zajímalo by mne, zda mohu požádat o příspěvek na péči,“ obrátil se Petr N. s dotazem na Deník.

„Klientovi doporučuji požádat o příspěvek až v případě, že nastane jeho snížení soběstačnosti. Tedy ne dopředu,“ odpověděl Marek Šimůnek, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví královéhradeckého magistrátu. „V rámci posuzování se totiž zkoumá jeho aktuální zdravotní stav, nikoli stav budoucí, respektive po operaci,“ vysvětlil Marek Šimůnek.

Krok za krokem

Jak by si tedy člověk, který se ocitne v podobné situaci, měl počínat? Postup je stejný v celé republice.

Nejprve je třeba podat žádost na obecní úřad s rozšířenou působností. „Do naší působnosti patří i Chlumecko, Třebechovicko a Novobydžovsko,“ sdělil vedoucí oddělení dávek sociálné péče magistrátu Vlastimil Musil.

Jenže člověk nemusí být v takovém zdravotním stavu, aby cestu na podatelnu mohl sám podniknout. „Žádost může na úřad zanést i někdo blízký, nejčastěji to bývají rodinní příslušníci,“ řekl Jiří Morávek, předseda Centra pro zdravotně postižené Královéhradec­kého kraje.

Pomoci může i profesionální služba. „Naše pečovatelky pomáhají klientům s vyplněním žádosti a potom je doručí na úřad,“ potvrdila tuto možnost Eva Mrázová z Centra sociální pomoci a služeb v Hradci Králové.

Žadatel se musí připravit na „vizitu“ pracovníků sociálního odboru. „Navštíví ho v jeho přirozeném prostředí a posoudí jeho soběstačnost,“ informoval Marek Šimůnek. „Existuje seznam úkonů, které by měl nemocný zvládat. A podle toho, zda toho je či není schopen, navrhnou sociální pracovníci úřadu stupeň jeho závislosti,“ doplnil informaci Jiří Morávek.

Další krok učiní úřad – požádá posudkového lékaře okresní správy sociálního zabezpečení o odborné posouzení. Na jeho základě vydá úřad rozhodnutí. Na vyřízení je třeba „chvíli“ počkat. „Běžná doba je tři čtyři měsíce,“ upřesnil Vlastimil Musil. Na druhou stranu je třeba připomenout, že pak žadatel dostane příspěvek vyplacený zpětně, a tím se mu vrátí prvotní náklady hrazené z vlastní kapsy.

„Příspěvek je určen k zabezpečení sociálních služeb. Jeho využití je úřadem průběžně kontrolováno,“ doplnil Marek Šimůnek.

V roce 2009 vyplatil královéhradecký magistrát asi 5300 lidem 54 365 dávek. Jejich souhrnná výše činila 232 791 000 korun. Do prvního stupně závislosti bylo zařazeno 2514 lidí, do druhého 1113, příspěvek třetího stupně byl přiznán 616 klientům. Nejvyšší stupeň závislosti byl shledán u 325 lidí. V současné době úřad eviduje 4568 příjemců pomoci. Magistrát zasílá peníze poštou (z 53 %) nebo na bankovní účet (ze 47 %).