Letos přijelo patnáct německých žáků, kteří našli na týden domov u svých nových českých kamarádů. Výměnný program, jehož mottem je Evropsky řečeno/Auf europäisch gesagt, byl finančně podpořen Česko-německým fondem budoucnosti a je v letošním ročníku zaměřen na vzájemné dorozumění českých a německých studentů.

Nejde tedy pouze o to, aby se naši studenti zdokonalili v němčině, ale i němečtí studenti přijeli s odhodláním proniknout do tajů českého jazyka a překonat záludnosti české výslovnosti. Zejména díky spolupráci se svými českými partnery byli mnozí němečtí studenti úspěšní a odjížděli s novou slovní zásobou v českém jazyce –  nemohla chybět slova jako bábovka, řízek a kofola.

Neučil se jenom český jazyk

Kromě výuky českého jazyka byly pro účastníky výměnného programu připraveny další aktivity. Seznámili se s Rychnovem, absolvovali prohlídku rychnovského zámku, kostela Nejsvětější Trojice a zvonice, vykoupali se v bazénu.

Jeden den patřil výletu do Orlických hor, zde němečtí i čeští studenti navštívili Anenskou rozhlednu, kostel v Neratově a také strávili nezapomenutelné odpoledne v chráněných dílnách Kopeček v Bartošovicích, kde si každý podle svého zájmu mohl vyrobit něco z hlíny, plsti nebo proutí.

Důležitou součástí programu je také tradiční výlet do našeho hlavního města, který se letos opět vydařil nejen díky krásnému počasí, ale i českým studentům, kteří se stali průvodci a přiblížili svým hostům význam pražských památek.

Celý týden utekl neuvěřitelně rychle a mnozí se loučili se svými partnery s neskrývaným smutkem. Přesto se všichni těšíme na druhou část programu, při které pojede česká skupina do Magdeburgu. Jsme velmi zvědaví, jaký program i práci na našem společném projektu si pro nás naši němečtí partneři připraví.

Studenti i pedagogové účastnící se tohoto výměnného programu by rádi poděkovali nejen městu Rychnov nad Kněžnou a firmě Matrix, a.s., za poskytnuté sponzorské dary, ale i pracovníkům školy, kteří tento projekt podpořili.   Markéta Machačová

Studenti Gymnázia Františka Martina Pelcla na výměnném pobytu v Německu