Rychnov nad Kněžnou – Ve štafetě otázek, na které odpovídají lídři stran kandidujících ve městě v komunálních volbách, se prostřednictvím odpovědí představují lidé, kteří by mohli usednout do křesla starosty.

Dnes pokračuje Luděk Petr (Volba pro město). Dvaašedesátiletý Luděk Petr pracoval po absolutoriu Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové v roce 1970 jako kantor. V roce 2004 se stal ředitelem Základní školy Masarykova v Rychnově. Za Volbu pro město kandiduje jako nezávislý, do roku 2002 však byl členem ODS. Luděk Petr je svobodný a bezdětný.

Nejprve odpovídá na otázku svého předchůdce Jana Skořepy: Jaký je vývoj počtu dětí začínajících školní docházku v posledních pěti letech?

V posledních pěti letech se situace stabilizovala. K zápisů přichází cca 120-140 dětí. To však ještě neznamená, že všichni zahájí školní docházku. Řada dětí obdrží rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Přibývají u nich problémy v komunikaci. Řada dětí také nezvládá vyslovování některých hlásek.

Co považujete za největší problém Rychnova nad Kněžnou a jak byste ho řešil?
Rychnov nad Kněžnou je městem, kde se podle nezávislého hodnocení dobře žije. Letos se vyřešil největší problém města tak, jak ho chápali občané: Byl otevřen krytý bazén.

Kromě zajištění financování města a snižování zadluženosti vidím jako další v pořadí optimalizaci dopravního systému a parkování. Rozhodně bych se obrátil na občany a nechal bych posoudit jejich návrhy. Vždyť problémy bychom měli řešit právě ke spokojenosti občanů. Je jasné, že na dopravu a parkování mají občané diametrálně rozdílné názory. V demokracii však musí zvítězit názor většiny. Avšak předpokladem je dodržení všech technických a legislativních norem.

Město má ve svém územním plánu připravenou trasu obchvatu silnice ve směru Vamberk - Solnice. Za realizaci výstavby silnice 1. třídy však neodpovídá město.

Jakou část města máte nejraději?
Ze své kanceláře vidím park a v pozadí zámek. Park se proměňuje v závislosti na ročním období a vždy je krásný. Ovšem podzimní zbarvení mě vždy potěší.

Kterou nebo které budovy města byste rád zbořil, kdybyste nemusel brát ohledy?
Nejsem přítelem bourání domů. Vždyť ze starých domů se při dostatku peněz a architektonické citlivosti dají udělat opravdové skvosty. Příkladem povedené rekonstrukce je soukromý projekt přestavby nevzhledné budovy u autobusového nádraží na polikliniku. Město už utrpělo dost tím, že v sedmdesátých letech minulého století byla jeho velká část zbourána, mimo jiné i rodný domek rychnovského rodáka Karla Poláčka.

Některé pozůstatky minulých architektonických zrůd ještě ve městě straší. Příkladem může být přístavba panelové kostky k bývalé učňovské škole, pár metrů od krásné secesní budovy základní školy- bohužel opravené jen z viditelné části. A to je také to, co bych napravil. Nemám totiž rád polovičatá řešení. Místo bourání jsem mnohem raději, když se domy staví. Určitě už nepotřebujeme nové úřady, těch je až moc, ale především vytváření předpokladů pro rozvoj individuální bytové výstavby.

Kam by měla vést nová silnice z města, aby se zrychlil provoz nebo vytvořilo úplně nové spojení?

Jak už jsem se zmínil, je to právě západní obchvat města - spojení Brno -Trutnov, Krkonoše. To by také částečně vyřešilo problematický výjezd z města směrem na Hradec Králové.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?
Není nejdůležitější, kolik hodin kdo pracuje, ale jak pracuje efektivně. Je jisté, že starosta musí zpočátku pracovat mnohem víc, než je zákonná pracovní doba.

Koho byste pozval do úřadu jako prvního, pokud byste se stal starostou?
Určitě občany. Vždyť městský úřad je tu pro ně. Uspořádal bych proto den otevřených dveří s možností diskuze s úředníky a zastupiteli. I zastupitelé by se tak mnohem více zapojili do dění ve městě.

Jaké schopnosti vašeho předchůdce byste rád měl?
U současného pana starosty oceňuji perfektní přípravu na jednání, nekonfliktní vedení zastupitelstva, schopnost přijmout i jiná optimální řešení navržená zastupiteli.

Jak snášíte kritiku?
Především se snažím pracovat tak, aby ke kritice nebyl důvod. Ale pokud by ta situace nastala a kritika byla oprávněná, jsem připravený kritiku akceptovat a svoje jednání korigovat.

Máte osobní vzory? Koho?

Vzorem není jediná osoba, protože nikdo není dokonalý. Ale vážím si lidí, kteří dokážou pracovat, aniž by se vychvalovali, intrikovali a pracovali především pro sebe.

Přispíváte na charitu?
Ano, ale jen na určité věci. Nemám zájem podporovat lidi, kteří celý život nepracovali a pracovat ani nehodlají, i když by měli možnost. Ale pomůžu lidem, kteří si například za celoživotní úspory postavili dům, o který přijdou při povodni.

Za jakých okolností byste řekl: Jsem naprosto spokojen?
Myslím, že tato situace nenastane. Vyřešíte-li úspěšně jednu věc, hned jsou k řešení další. A pokud v životě dosáhnete svého cíle, zjistíte, že chcete dosáhnout ještě více.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?

Z našich politiků je to T. G. Masaryk a současný prezident Václav Klaus.

(zr)