Držitelé Medaile Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy 1. stupně
za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnostMgr. Ludmila Bílá, RNDr. Dag Hrubý, Mgr. Blanka Jakoubková, 
Mgr. Zdeňka Jirková, prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc., Mgr. Jan Mácha, doc. Mgr. Václav Martinec, Ing. Bohumír Novák, doc. RNDr. Ladislav Skokan, CSc., Eva Suchánková, Mgr. Zuzana Šimková, Mgr. Hana Štolbová, PhDr. Václav Švepeš, PaedDr. Karla Vítková.
Medaile je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se od roku 1997

Tato nejvyšší resortní ocenění se od roku 1997 každoročně udělují u příležitosti Dne učitelů, a to za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající působení v resortu školství nebo mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Mezi čtrnácti oceněnými, kteří obdrželi medaili 1. stupně, byl tentokrát i Rychnovák, bývalý dlouholetý učitel technických předmětů na místní průmyslovce, Ing. Bohumír Novák.

Vyučoval ve škole, 
v níž absolvoval

Na Střední průmyslovou školu strojnickou (dnes VOŠ a SPŠ) v Rychnově nad Kněžnou nastoupil Ing. Novák jako pedagog na plný úvazek v roce 1963 (sám tuto školu v letech 1956 – 60 absolvoval) a nepřetržitě zde působil po dobu následujících 51 let, tedy do roku 2014.
Na počátku své pedagogické kariéry vystudoval Ing. Novák při zaměstnání strojní fakultu ČVUT, obor konstrukce motorových vozidel, a i když postupně vyučoval různé technické předměty – mechaniku, technické kreslení, strojní součásti, stroje, konstrukční cvičení, technologie atd. – nadále se při výuce věnoval zejména tomuto oboru.

Praxe dlouhá obdivuhodných 51 let

V šedesátých a sedmdesátých letech pomáhal budovat nové školní objekty, které ústav dosud využívá. Počátkem 70. let se mu podařilo – spolu s tehdejším ředitelem školy – zřídit nový středoškolský obor „Diagnostika a servis motorových vozidel".

Především díky osobnímu nasazení a neutuchající energii Ing. Nováka zde vznikly učebny a laboratoře diagnostiky motorových vozidel. Rychnovská průmyslovka pak byla po řadu let školou s elitním diagnostickým vybavením, která navíc v daném oboru poskytovala asi nejlepší vzdělání ze všech středoškolských ústavů s maturitním i pomaturitním studiem v republice.

Během své neuvěřitelné jedenapadesátileté učitelské praxe Ing. Novák také napsal několik odborných skript a vytvořil instruktážní filmy z oboru diagnostiky motorových vozidel. V současnosti nadále aktivně působí jako soudní znalec a také jako školitel a lektor.

Kamil Handlíř

spolek Třiatřicet