Mezi ty největší patří jižní přeložka silnice I/14 u Vamberka za více než čtyři sta milionů korun. Jedná se o silnici první třídy, která je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic.

Druhá největší dotace směřovala také do dopravní infrastruktury. Tentokrát se jedná o silnice krajské.

Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu v Olešnici v Orlických horách – Lewin Kłodzki – vyšla na téměř osmdesát milionů korun.
Dotace však směřovaly i do jiných silnic, ale také do jiných oblastí, než je dopravní infrastruktura.