Uzavírka silnice a opravy zkomplikovaly i přístup návštěvníkům ke koupališti Broumar, které patří k nejmodernějším v celém okrese.

Pěší se sem mohou dostat od Švamberku, další možností je nově vybudovaná lávka přes Zlatý potok v Legonu. Pro motoristy, kteří chtějí zaparkovat u koupaliště, pak musí volit objížďku přes obec Semechnice. Od opočenských sádek směrem k Semechnicím už má cesta nový povrch.

„Stěžejní stavební práce budou spočívat ve zrušení stávajících přelivů na hlavní hrázi a v rekonstrukci stávajícího výpustného zařízení, které bude řešeno jako sdružený objekt, jenž bude splňovat požadavky na bezpečnost vodního díla a bude v souladu s platnou legislativou pro malé vodní nádrže. V rámci výstavby sdruženého objektu dojde k výstavbě potřebných zařízení, tří rámových propustků pro tlumení energie vody na odtoku na vzdušné straně hráze a k nezbytné úpravě navazující části koryta odtoku,“ stojí v tiskové zprávě města.

Rekonstrukce se už dočkal také most u koupaliště. Kromě jiného se během prací prodlouží chodník u Broumaru a po celé délce budou osazeny sloupy veřejného osvětlení. Hotovo by mělo být v říjnu.

Největší rybník na Rychnovsku bez vody. Podívejte se, jak pokračují práce u Broumaru