Na akci se podílí hned několik měst na česko-polském pomezí, kterým se podařilo získat dotaci. V případě Rokytnice se jedná o revitalizaci interiéru dělostřeleckého srubu R-H-S 79 Na Mýtině, který je kubaturou betonu současně největší pevnostní objekt československého předválečného opevnění u nás. Projekt počítá s návratem vnitřní stavební dispozice do stavu roku 1938. Celkové náklady přestavby činí více než šest milionů korun.

Druhou aktivitou bude výstavba záchytného parkoviště na Panském Poli. Tady projekt počítá s výstavbou 72 parkovacích míst pro osobní auta a dvěma míst pro autobusy. Celkové náklady na stavbu parkoviště přesahují tři miliony korun. Devadesát procent nákladů pokryje dotace. Pro rozvoj turistiky na Tvrzi Hanička a východní části Orlických hor se jedná o zásadní investici v oblasti cestovního ruchu.