Poté, co jsme si v Inventuře posvítili na vedení radnic těch největších měst, oslovujeme lídry politických stran a uskupení a zjišťujeme, jaké mají názory na dění ve městě. Dnes přichází na řadu Týniště nad Orlicí.

Lidem chybí kino

Z ankety, kterou jsme mezi jeho obyvateli provedli, vyšlo najevo, že jsou s vedením města docela spokojení. Město označili za čisté a pravidelně upravované.
Přece jen se však našlo několik problémů.
Jedním z nich je podle zdejších obyvatel příliš malé kulturní vyžití ve městě. Místním chybí kino a také by upřednostnili více kulturních akcí ve městě.

Kulturní vyžití bude

To by se však mohlo zanedlouho změnit zásluhou nově budovaného kulturního centra ve městě. To by mělo být do budoucna dějištěm všech kulturních akcí. Zeptali jsme se také lídrů, jaký mají názor na finančně velmi náročnou investici pro město.
Opravy kulturního centra by měly být dokončeny ještě v tomto roce.

Pro radnici to znamená investici za více než 50 milionů korun.
To ale není jediná věc, která místním obyvatelům vadí, stěžují se také na nedostatečný počet parkovacích míst ve městě, a to hlavně na sídlištích. Podle radnice je ale problém hlavně v tom, že není dostatečný prostor na vybudování nových parkovacích míst.

Co se pro obyvatele změní po komunálních volbách to se teprve uvidí. Již v tuto chvíli je ale zřejmé, že by se mohl místním změnit starosta.
V končícím volebním období tuto funkci zastává Jaroslav Matička.

Ten ale v letošních komunálních volbách kandiduje za Občanskou demokratickou stranu až na desátém místě v kandidátní listině. Lídrem této volební strany je Jiří Tůma.

Nadvláda žen

Kandidátní listiny města Týniště přináší také velikou raritu. Za KDU – ČSL totiž kandidují samé ženy. Převažují zde velmi mladé kandidátky, nejmladší z nich je devatenáct let. Nejstarší pak sedmasedmdesát.

Jak voliči zamíchají kartami v Týništi nad Orlicí, se ukáže až po jedenáctém říjnu. Kdo usedne na pomyslné křeslo a bude hlavou města v příštích čtyřech letech? Nechme se překvapit.

Anketa: Co si myslíte o rekonstrukci kulturního centra ve městě?
Myslíte si, že byla potřeba? Probíhá podle vašich představ?

Týniště nad Orlicí – Každý z lídrů volebních stran či hnutí dostává na stránkách Rychnovského deníku stejný prostor pro vyjádření svého názoru. Čtenáři si tak mohou udělat určitý obraz o smýšlení nejvážnějších kandidátů na post starosty v největších městech rychnovského okresu.

Dnes přinášíme názory osmi lídrů kandidátek, kteří usilují o post starosty v Týništi nad Orlicí. Jaký mají názor na stavbu kulturního centra ve městě?

Libor Koldinský, jednatel společnosti
TOP 09 a NK
Původně jsem s architektonickým návrhem na rekonstrukci kulturního centra nesouhlasil, a to hlavně kvůli pojetí celkového zastavění prostoru. Moje vize byla odlišná, prostory měly být větší, aby je mohla využívat vedle sídlící základní umělecká škola, která s místem bojuje. Také by bylo vhodnější, aby měla budova vchod situován směrem k náměstí, což v minulosti jeden odvážný návrh řešil. Pochopitelně by to však znamenalo výrazně větší objem financí. Postupem času však vidím, že by stávající modernizované prostory mohly být pro kulturní vyžití dostačující.

Jiří Tůma, podnikatel
Občanská demokratická strana
Současné rekonstrukci kulturního domu v Týništi nad Orlicí samozřejmě fandím. Byl jsem tenkrát již u zrodu prvních projektů na tuto novodobou stavbu. V té době se mi líbily velmi progresivní návrhy, které vymysleli mladí architekti. Jejich nápady mě už tenkrát velice zaujaly. Vyrostou zde hodně netradiční prostory, kterým je třeba pouze dodat duši. Díky této rekonstrukci bude v Týništi jedno z nejkrásnějších kulturních center v okolí. Za což jsem já sám velice rád.

Luboš Rydrych, dělník
Česká str. sociálně demokratická
Je to veliká rekonstrukce a investice, která ve městě nemá obdoby. Město si na ni nikde nepůjčilo, čerpá z vlastních rezerv. Budeme mít konečně pěkné, multifunkční divadlo a nebudeme se muset za něj stydět. Vím, že mnoho našich spoluobčanů má různé názory na rekonstrukci. Ale málokdo ví, že kdyby se divadlo neopravilo, brzy by se zavřelo ze statického, provozního a bezpečnostního hlediska. Proto si myslím, že rekonstrukce byla nutná. Neprobíhá ale úplně dle mých představ. Navýšení rozpočtu mi tolik nevadí, jako stálé prodlužování termínu dokončení.

Jana Galbičková, OSVČ
Změna pro Týniště
Rekonstrukce KC byla určitě potřebná. Protože se zabývám dotačním poradenstvím EU, navrhovala jsem řediteli KC možnost financovat rekonstrukci etapovitě z EU. Bohužel, vedení města se rozhodlo financovat přestavbu plně z rozpočtu města. O tom, zda toto rozhodnutí bylo jediné správné, mohu pouze spekulovat. Město Týniště se plně vydalo z našetřených finančních prostředků a na dlouhou dobu to zbrzdí další investiční akce. Věřím, že tato „rekonstrukce za mnoho peněz" bude včas dokončena a bude poskytovat kvalitní kulturní zázemí.

Jan Vaník, lékař
Komunistická str.Čech a Moravy
Rekonstrukce kulturního centra podle mne nutná byla. Stav tahů kulis a ostatní technika byla v havarijním stavu.Ve městě nebyl vhodný sál pro pořádání plesů nebo tanečních pro mládež.Vzhledem k tomu, že město má dlouhodobou divadelní tradici, nebylo by vhodné tuto část kultury utlumit. Rekonstrukce starého je vždy náročnější než stavba na zelené louce. Kromě toho výstavba nového by byla nejméně o polovinu dražší. Jsem rád,že město na tuto akci mělo finanční zdroje,nemuselo se zadlužit. Nové zastupitelstvo převezme město bez dluhů.

Veronika Čepelková, vedoucí diecézního centra pro seniory
KDU – ČSL
Týniště je město známé svými kulturními aktivitami. Je tedy na místě tyto aktivity dále podporovat. Předpokládám, že v tomto duchu byla rekonstrukce kul. centra zamýšlena. Nicméně pokud má být tento velký projekt lidem přínosem, bude důležité, aby se jeho dveře otevřely všem dokořán, tedy aby všichni zájemci – od mladých až po seniory měli možnost jej hojně využívat – ať už jako účastníci akcí nebo jako jejich organizátoři a to za takových podmínek, které pro ně budou po finanční stránce co nejpřívětivější. Mohla by to být alespoň částečná kompenzace za vložené investice.

Pavel Nadrchal
odborný lesní hospodář
VÝCHODOČEŠI Týniště nad Orlicí
Kulturní centrum - budova v minulosti vzniklá spojením tří objektů různého stáří -bylo již téměř v dezolátním stavu. Také její využití bylo příliš omezené. Přestavba to je náročná a jako každá rekonstrukce, i tato přinesla neočekávaná překvapení.
Město má ale kvalitní stavební dozor a probíhá pečlivé a přísné převzetí prací ze strany města. Pevně věřím , že po dokončení stavby bude nové multifunkční centrum přínosem pro společenský život ve městě.

Ivan Ládr
jednatel firmy na dekoraci skla
, právník
Nezávislé sdruž. Nové Týniště

Nyní nezbývá, než existenci rekonstruovaného kulturního domu brát jako fakt a zajistit, aby co nejlépe sloužil nejširšímu možnému okruhu občanů za férových podmínek a svým provozem nezatěžoval městský rozpočet.
Postup vedení města od zahájení příprav akce doteď jsme kritizovali (tyniste.blog.cz).
Jak říká jeden z našich kandidátů: „..a na zeď směrem do náměstí se může udělat cvičná horolezecká stěna."