Poté, co jsme si v Inventuře posvítili na vedení radnic těch největších měst, oslovujeme lídry politických stran a uskupení a zjišťujeme, jaké mají názory na dění ve městě. Dnes přichází na řadu poslední z nich Opočno.

Malebným městem pod Orlickými horami toho za čtyři uplynulé roky hýbalo opravdu hodně. Namátkou lze zmínit například ztráta nemocnice a snaha získat areál do správy města, stav chodníků, hraběnčin boj o zámek, snaha města získat areál kláštěra, dostavba zimního stadionu, touha místních po stavbě obchvatu, teoretická přestavba Kupkova náměstí, přestavba Trčkova náměstí a vybudování pěší zóny a například také studie na rekonstrukci budovy bývalého soudu na Trčkově náměstí.

Kupujte si Rychnovský deník a budete v obrazePosledním dílem dnes končí seriál Rychnovského deníku mapující předvolební vývoj v pěti městech okresu.
Volby jsou již opravdu za dveřmi, k urnám se obyvatelé Rychnovska vypraví už v pátek a sobotu.
Rychnovský deník však nepolevuje a bude i nadále přinášet ojektivní a zajímavé předvolební a volební zpravodajství.
Do voleb na jeho stránkách najdete ještě řadu příspěvků a článků.
V sobotu se můžete tešit na zajímavé postřehy a fotografie z pátečního volebního dne.
V pondělí, kdy už bude jasno, jak volby dopadly, přineseme přehledné výsledky a také čtenáře seznámíme s reakcemi vítezů i poražených. V dalším období se budeme věnovat vznikajícím koalicím i novým starostům.
Na stránkách najdete také volební reportáž, rozhovory a další zajívavé čtení. Sledujte i naše internetové stránky rychnovsky.denik.cz, kde vás čeká aktuální zpravodajství.

Právě ta byla předmětem vášní především začátkem tohoto roku. Město se totiž rozhodlo nechat studii vypracovat známým architektem Ladislavem Lábusem, jedním z předních českých architektů, který se podílel například na rekonstrukci jízdárny Pražského hradu, a to za téměř milion korun.

Současné vedení města v čele se starostou Štěpánem Jelínkem krok obhajuje. Opočno totiž chce být architektonickou a kulturní perlou východních Čech, k čemuž má práce renomovaného architekta dopomoci. Nad možným osudem budovy bude architekt přemýšlet několik měsíců, jeho nápady a poznatky by následně měly být podkladem i pro projektovou dokumentaci a stavební povolení, studie bude zahrnovat také napojení na sítě či zkoumat statiku objektu.

Architekt prý při jednání s Opočnem vysvětlil, že by studie mohla stát méně peněz, jenže byla by spíše povrchní a nejspíš by pak nastal problém s vytvářením dokumentace.

„Mohl by navrhnout například výstavní síň, ale nakonec by se zjistilo, že není realizovatelná," poznamenává starosta Opočna Štěpán Jelínek. Podle starosty by Opočno nemělo zapomínat na to, že budova bývalého soudu je také památkově chráněná.

„Dnes jsou města tlačena hledět jen na cenu a to se podle mého názoru projevuje," poznamenává s tím, že věří v návratnost investice.

Ozvývají se hlasy pro i proti studii. Stejně tak mají místní lidé i opoziční zastupitelé rozličné názory na to, jak s budovou naložit. Právě na to jsme se zeptali lídrů kandidátek politických stran a hnutí do letošních komunálních voleb v naší anketě.

Jak by podle vašeho názoru mělo město naložit s budovou „číslo popisné dva", která se nachází na Trčkově náměstí?

Opočno - Každý z lídrů volebních stran či hnutí dostává na stránkách Rychnovského deníku stejný prostor pro vyjádření svého názoru. Čtenáři si tak mohou udělat určitý obraz o smýšlení nejvážnějších kandidátů na post starosty v největších městech rychnovského okresu. Dnes přinášíme názory osmi lídrů kandidátek, kteří usilují o post starosty v Opočně. Jak by se podle jejich názoru mělo naložit s budouvou bývalého soudu na Trčkově náměstí?

Václav Slezák, zastupitel, Komunistická str. Čech a Moravy
Vyčkat! V případě, že obec získá do svého majetku objekt kláštera, provozovat knihovnu tam. Část prostorů čp. 2 využít k rozšíření výuky ZUŠ, obřadní síň použitelnou v zimním období a výstavní prostory. Ale hlavně, zpracovat ekonomickou rozvahu provozu celého objektu, který by měl být ekonomicky soběstačný. Zbylé prostory by měly vydělávat. Snad uvažovaný minipivovar, resturace či kavárna. Nevím. To by měla ukázat rozvaha zpracovaná odborníky.

Jan Rabenseifner, zastupitel, PRO-OPOČNO, SNK
Ekonomická situace obcí je obecně napjatá, proto by měly s péčí správného hospodáře volit priority. Budeme-li tedy hovořit o budově čp. 2, která zaslouží rekonstrukci, musíme si uvědomit, co to bude stát. Jen oprava bude stát cca 14-36mil.Kč, podle výše dotace a plus vícenáklady. Nákladný bude i provoz objektu, který je kulturní památkou. Restaurace, kavárna se uživí jen v letních měsících, prostor pro knihovnu i obřadní síň město má. Je rekonstrukce účelná? Město čekají výdaje s obchvatem, ne vše bude hradit kraj.

Milan Vondřejc, zastupitel, KDU-ČSL
Budova je majetkem města již od 90. let. Bohužel je „nedodělkem" krásně opraveného náměstí a neměla by zůstat „mementem" porevoluční doby, nýbrž by měla navázat na svou slávu a víceúčelové využití v minulosti v úctě k našim předkům. Měla by se stát kulturním a společenským centrem, místem setkávání lidí všech generací nejen z Opočna. Tímto krokem by se mohlo přilákat více návštěvníků, kteří by přinesli oživení pro podnikatele. Centrum by mělo soustředit provozy (knihovna, výstavní síň) z pronajatých prostorů a vytvořit prostory nové.

Štěpán Jelínek, starosta, OPOČNO SPOLEČNĚ, Sdr. „STAN"
Je smutné mít ve městě národní kulturní památku zavřenou. Cílem našeho snažení je vrátit do ní život. Oslovili jsme renomovaného architekta Ladislav Lábuse, aby vytvořil kvalitní životaschopný projekt, na jehož základě seženeme finance a budovu opravíme. Tak místní získají nádherný prostor pro setkávání a turisté atraktivní cíl, naplněný kulturou. Věříme, že vynaložené úsilí povede ke spokojenosti všech.

Šárka Škrabalová, místostaroska, SNK ED a SNK Město občanům
Plánuje se mnohostranné využití budovy. Své místo by tu měla najít knihovna, obřadní a koncertní síň, měly by vzniknout expozice spojené s historií a tradicemi města. Počítá se s restaurací či obnovením pivovaru. V tomto plánu oceňuji otevření objektu veřejnosti stal by se součástí života Opočna. Realizace je však otázkou pro příští zastupitele, kteří musí zvážit prvotní náklady a také náklady na provoz. Zároveň se však příští rok jeví jako ideální pro získání dotace. Rozhodování nebude lehké a mělo by být výsledkem otevřené a veřejné diskuze.

Marian Slodičák, zastupitel, Česká strana soc. demokratická
Koncepce současného vedení radnice pro tuto budovu je v podstatě správná. Naše výhrady spočívají v nákladnosti projektu (cena rekonstrukce 80 mil.). Radnici se podařilo vytvořit dluh na úrovni 55 % ročního rozpočtu. I když optimalizace dluhu celkové splátky výrazně snížila, prodloužilo se jeho splácení na 12 let, tj. přehodil se balvan splátek na další tři zastupitelstva. Tím se na jedné straně vytvoří možnost si opět půjčit, na straně druhé se posuneme blíže ke stavu, kdy již nebudou rozhodovat volení zástupci, ale věřitelé a splátkové kalendáře.

Ondřej Šrůtek, obchodní manažer, Ano 2011
V každém případě s budovou č.p. 2 musí město naložit s péčí řádného hospodáře. Jedná se o majetek občanů města a připravovaná megalomanská rekonstrukce (největší za několik desetiletí) zasáhne řádně do rozpočtu. Do dnes není vyčíslena částka za rekonstrukci a už vůbec ne za další případný provoz budovy. Bude na novém zastupitelstvu, jak se rozhodne, anebo zda nechá rozhodnout občany, jakým způsobem zhodnotí případné nemalé finanční prostředky zda do č.p. 2, nebo třeba do výchovy naší mládeže.