Právě na nich v posledních dnech dominovala diskuze, která se týkala seznamu dlužníků, jež na svých internetových stránkách zveřejnila jedna místní firma.
Na seznamu se totiž nachází i jeden z lídrů kandidátek v Kostelci. Krok firmy si našel své zastánce i své odpůrce.
Místní obyvatelé jsou rozděleni na dva tábory. První z nich fandí současnému vedení města, druhý chce radikální změnu.

Cestující si prý 
nemají kde sednout

Kostelečáci jsou v poslední době rozhořčeni například z toho, že se do města podle nich přistěhovalo mnoho Romů. Při anketě, kterou Rychnovský deník na náměstí vedl, se ukázalo, že jim vadí například to, že se často pohybují na náměstí a posedávají na lavičkách. Cestující, kteří tu čekají na autobus, si nemají obvykle kde sednout.

Špatný je také stav některých místních komunikací, které by podle obyvatel Kostelce potřebovaly opravit. Nejhorší je prý situace při sjezdu u místního sídliště U Váhy a dále směrem na Suchou Rybnou k nádraží – ulicí Mánesovou.

Další problémy jsou na některých komunikacích, které se nachází nahoře nad kruhovým objezdem směrem ke světelné křižovatce u obchodní akademie – špatně je na tom například ulice Jungmannova.

Místní si však stěžují i na ulici Na Lávkách či také na ulici Pod Branou.

V jakém stavu jsou podle vás místní komunikace ve městě?
Kde by bylo třeba provést změnu nejdříve?

Kostelec nad Orlicí – Každý z lídrů volebních stran či hnutí dostává na stránkách Rychnovského deníku stejný prostor pro vyjádření svého názoru. Čtenáři si tak mohou udělat určitý obraz o smýšlení nejvážnějších kandidátů na post starosty v největších městech rychnovského okresu.

Bedřich Jasník, profesionální hasič
Východočeši

Stav některých komunikací by stál za zlepšení. Nejhorší situace je podle mě v úseku od kruhového objezdu přes Váhu a ulici Mánesova směrem k fimrmě TTV Hlaváček.
Jezdí tu mnoho kamionů a je tu nutně potřeba zrealizovat přeložku, která by vedla kolem kasáren.
Byla plánovaná už v roce 2010 a současné vedení města tuto akci nedokázalo prosadit.

Iva Jelínková, zastupitelka
Volba pro město
Stav místních komunikací není dobrý. Je třeba vybudovat přeložku u kasáren a dostat díky tomu těžké kamiony pryč z centra města – a to hlavně z úseku kolem sídliště U Váhy a také z ulice Mánesova.
Podle mě je to jeden z nejdůležitějších úkolů v tomto směru. Naštěstí se nedávno podařilo opravit komunikaci na Skále.

Bohumil Flídr, důchodce
Strana zelených
Místní komunikace jsou ve velmi špatném stavu. Jedná se například o ulici Jungmannova či také o ulici Pod Branou.
Spravit by bylo třeba i ulici Mánesova, která je ve podle mého názoru velmi špatném stavu.
Rekonstrukci by zasloužily také některé místní komunikace na Skále – například ta v ulici Drtinova.

Jan Šlaj, zastupitel
Česká str. sociálně demokratická
Po dokončení opravy ulice Štefánikovy se, doufám, stroje přesunou do ulice Jungmannova, která je podle mě nejhorší. Velmi neutěšený stav je taktéž v ulicích Pod Vávrovem a Mánesově, které jsou zatíženy nákladní dopravou. To by měla vyřešit přeložka, která by se měla realizovat ve spolupráci s krajem. Vzhledem k výstavbě domů považuji za nutné pokračovat v budování silnic a sítí v lokalitě Na Pekajně a dalších místech.

Vlastimil Šeda, zastupitel
Ano 2011
Některá místa s poměrně silným osídlením (Štefánikova, Jungmannova, příjezdová komunikace do Lhoty, či Na Pekajně) mají stav havarijní. O to více mě šokoval záměr nejvyššího vedení města provést opravu slepé komunikace „Na Podhorné", směřující polní cestou k dvěma nemovitostem. Tento milionový náklad k tomuto účelu zastupitelstvem města schválen nebyl.

Luboš Moravec
Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová
Některé místní komunikace na tom nejsou dobře, další naopak. Největší problém vidím u kosteleckého nádraží – od sídliště Váha směrem k firmě TTV.
S tím je třeba něco udělat a tento problém řešit komplexně. Dalším místem, jehož stav je špatný, je podle mě ulice Na Lávkách. Na tato místa bychom se měli soustředit.

František Kinský, zastupitel a krajský radní
Iniciativa občanů
Nejhorší je patrně úsek od nádraží směrem k Váze, který je zatížen kamionovou dopravou. Nejedná se přímo o komunikaci města, ale kraje.
Řešení situace je jednou z mých priorit, úsek U Váhy je velice zatěžován. Jakmile bude vydáno stavební povolení, věřím, že se dají věci do pohybu a všichni se budou snažit najít na tuto stavbu peníze.

Věra Žižková, zastupitelka
Komunistická str. Čech a Moravy
Komunikace ve městě se dají rozdělit do tří skupin – opravené a nové, dostačující a ty, které opravu opravdu potřebují. Podle mě by si rekonstrukci zasloužily hlavně některé úseky na Skále.
Je dobré, že se podařilo vytvořit plán oprav komunikací. Podle něj by měly v budoucnu přehledně směřovat finanční prostředky na místa, kde je to nejvíc potřeba.

Petra Zakouřilová, ředitelka MŠ
1316, SNK
Místní komunikace jsou průběžně opravovány, v současné době jsou v nejhorším stavu ulice Jungmanova a Štefánikova, ale jejich oprava je již na řadě. Největší problém je v ulici U Váhy, kudy projíždí kamiony do místní firmy a nejen, že ničí komunikaci a chodníky, ale ohrožují i bezpečnost. V blízkosti je MŠ a bezpečné přecházení v tomto provozu bez přechodu nebo retardérů je nemožné. Mohla by to vyřešit přeložka za kasárna.

Luboš Mottl, zastupitel
Občanská demokratická strana
Stav místních komunikací byl, je a vždy bude tím, čemu by se mělo vedení radnice průběžně a intenzivně věnovat. Máme zpracovanou studii jejich stavu. Bylo by objektivní, ale i přínosné, podrobit ji širší diskusi a otevřít tuto problematiku občanům. Současně se stavem silnic je třeba řešit jejich bezpečnost, počínaje nepřehlednou situací u pošty, přes zpomalovací prvky v ohrožených lokalitách a konče jejich napojením na plánovaný obchvat.

František Siegl,
SNK Sportovci
Rozlišil bych komunikce, které jsou ve správě města, tedy místní, a komunikace, které ve správě města nejsou. O těch, které ve správě města nejsou, se dá říci že jsou v dobrém stavu. Situaci v tomto směru pomohla letošní rekonstrukce silnice na Skále. Mnohem horší je stav místních komunikací. Za jednoznačně nejhorší považuji komunikaci v ulici Jugmannově. Za pomyslnou dvojku bych označil komunikaci v ulici Pod Branou.

Jiří Bartoš, starosta Kostelce
SNK Evropští demokraté
Místní komunikace jsou problémem všech měst. U nás dochází k rekonstrukci komunikací – každým rokem nejméně jedné, spíše dvou. Není to jen oprava povrchu, ale i kanalizace, vodovod, osvětlení a chodník. Tak to bude i v dalších letech. Ještě letos čeká oprava ulici Štefánikovu, příští rok na jaře ulici Jungmannovu, další v pořadí by mohly být Žofínská, Erbenova, Tůmova a po dokončení přeložky silnice III/3161 i Mánesova.

Martin Jireš, podnikatel
Top 09
Některé ulice kolem stadionu připomínají ulice vesnic na moldavsko-rumunském pomezí. Ulice Mánesova – objižďkou jsem tu vedl německé auto, mysleli si, že za rohem bude čekat volský povoz, aby je provezl. Na Skále se rekonstruuje, ale už půl roku, je to stavba duchů. Řešení? Nevěnovat se opravám jen před volbami, ale rekonstruovat průběžně, neplýtvat penězi na ohňostroje a seskoky parašutistů, ale investovat je smyslupně.

Rekordní počet kandidujících

Kostelec nad Orlicí – Tři týdny před volbami je ve městě cítit poměrně napjatá atmosféra.

Předvolební boje se opravdu vyostřují a v současnosti stačí málo, aby se ještě nerozhodnutí voliči přiklonili tam či onam.
Strany a hnutí, které do voleb v Kostelci jdou, to vědí. Voliči mají opravdu z čeho vybírat. Letos se totiž objevilo politických stran a hnutí, které chtějí na radnici, více než je obvyklé. Je jich třináct.

Třináct lídrů kandidátek, třináct lístků, ze kterých mohou voliči vybírat. Jak se zdá, po křesle starosty v Kostelci nad Orlicí prahne dost lidí. Žádné z pěti měst v okrese, které Rychnovský deník podrobuje detailní předvolební inventuře, tolik kandidujících stran a hnutí nemá. Zvoleni chtějí být i někteří ze zastupitelů, kteří v Kostelci úřadovali poslední čtyři roky. Někteří z nich však kandidují za jiná hnutí či strany než při minulých volbách. Mezi lídry kandidátek dominují muži, je jich deset. Dámy jsou pouze tři.