Z čeho máte radost, co se v poslední době v Dobrém či jeho částech podařilo?

Velkou radost máme z vybudování aktivních míst pro odpočinek, kdy se na podzim minulého roku v místních částech Dobré, Hlinné, Kamenice a Rovné podařilo vybudovat zázemí s herními prvky pro naše nejmenší, a to vše díky finanční podpoře z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci dotačního titulu Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Také nás těší, že se u nás v poslední době rodí čím dál více dětí a pevně věříme, že tento pozitivní trend vydrží co nejdéle. Kromě toho máme radost, že po dvou letech nečinnosti zapříčiněné koronavirem, se všechny organizace vrátily ke svým aktivitám a pilně plánují kulturní a společenské akce v našich místních částech.

Jaké problémy naopak obec tíží a jak se je snažíte vyřešit?

Evidujeme velký zájem o výstavbu rodinných domů, ovšem pozemky územním plánem určené k zástavbě jsou v soukromém vlastnictví a jejich majitelé je i přes snahu o odkup ze strany obce nechtějí prodat. Snažíme se to řešit alespoň prostřednictvím obecních bytů, kdy v roce 2020 byla dokončena výstavba zcela nového bytového domu s pěti bytovými jednotkami a v roce 2022 by měla být dokončena přestavba budovy bývalé pošty a bývalého obecního úřadu na sedm bytových jednotek. Vše za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR z podprogramu Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou.

Bude to letošní největší investice?

Dokončení stavebních úprav objektu bývalé pošty č.p. 9 Dobrém, kde by od podzimu mělo být obsazeno sedm nových obecních nájemních bytů, bude zásadní investicí v roce 2022.

Druhou akcí, na které se pracuje od roku 2016, je plánovaná přístavba budovy druhého stupně základní školy. V roce 2022 by mělo být vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení, díky čemuž bude možné požádat o dotaci z dotačních programů Evropské unie, a to alespoň na část stavby. Stavbě samotné přístavby musí předcházet přeložky sítí ČEZ Distribuce, a. s. a CETIN a.s. Vzhledem k velmi vysoké výši investice bude zahájení realizace záviset na získání dotačních prostředků. Kromě toho by v lokalitách Skalí a Stará cesta mělo dojít k instalaci několika naučných prvků v rámci podpory rekreační funkce lesa.