„Hlasování probíhalo od 31. července do 18. září na webových stránkách obce Mokré a také osobním hlasováním na obecním úřadě. Hlasovalo celkem 261 osob na internetu a 34 osob na obecním úřadě, tj. celkem 295 osob,“ zhodnotila zájem o soutěž Dáša Honsnejmanová, kronikářka a knihovnice obce Mokré.

Odbornou cenu tentokrát získalo osm rodin. Výběr byl opravdu těžký, neboť domů, které se chtějí pochlubit svojí rozkvetlou krásou, stále přibývá. První místo si odnesla rodina Hrachovinova a obhájila tak vítězství z loňského roku (na fotografii Dáši Honsnejmanové s redaktorkou Českého rozhlasu).

V hlasování veřejnosti překvapivě získal za svou květinovou výzdobu nejvíce hlasů obecní úřad, z obyvatel se na prvním místě umístila rodina Šolínova. Ceny věnovala obec Mokré a Petr Hrachovina ml.

Překvapením pro účastníky byla návštěva redaktorky Českého rozhlasu z Hradce Králové, která s vítěznými rodinami natočila rozhovory. Do Mokrého přijel s občany pobesedovat i senátor Miroslav Antl.

„Téma besedy, která byla další součástí celoročních oslav 120 let knihovny v Mokrém, zněla Řešení kriminality je ve hvězdách. Všichni přítomní, kteří přišli, se dobře bavili. Beseda byla velmi zajímavá,“ zhodnotila akci kronikářka a knihovnice Dáša Honsnejmanová­. (ign)