Irena Šklíbová převzala před čtyřmi lety solnickou knihovnu ve stavu, kdy nefungovala, což se jí za podpory zřizovatele podařilo změnit. Obnovila provoz a osobně se podílela na vytvoření prostoru pro čtenáře. Letos připravuje pro knihovnu webovou stránku. Do činnosti knihovny zahrnula pravidelnou spolupráci se školou a kulturní akce. Uskutečnila se tu například beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou, promítání o historii Solnice, předvánoční setkání v knihovně. Irena Šklíbová pravidelně také přispívá do městského zpravodaje a propaguje dění v knihovně.

Věra Bouzková se věnuje knihovnictví přes dvacet let a většinu této doby věnovala čtenářům v Týništi nad Orlicí. V současnosti vede půjčovnu pro dospělé a organizuje kulturní a vzdělávací akce, výstavy, botanické vycházky, programy v Týdnu knihoven, vede dámský klub. Publikuje na webu knihovny i v městském zpravodaji.

Ilustrační fotografie.
Oslaví sto let republiky