Jedna z nich je tradiční degustaci ovoce, která se koná v sobotu 2. února 2019 v zahrádkářském domě v Častolovicích. Začátek bude ve 14 hodin.

Degustace jablek bude provedena jak ze starých, ale stále dobrých odrůd, například Ontario, Boskoopské, Idared, Zvonkovo, tak i ze současně pěstovaných, například Rubín, Šampion, Melrose, Bohemia atd. Nebudou chybět ani nové rezistentní odrůdy, které se začínají na našich zahrádkách pěstovat, například Admirál, Rozela apod. A právě poslední jmenovaná v roce 2018 vyhrála degustaci. Tyto odrůdy mají tu významnou vlastnost, že se nemusí tolik chemicky ošetřovat proti houbovým chorobám. Dále mezi ně patří i odrůdy Rosana, Rubinola, Gold Star, Selena, Zuzana, Topaz, Rajka, Rubinstep, Rezista, Orión a řada dalších. Jistě bude i zajímavé tyto vyjmenované odrůdy porovnat s novošlechtěnci, které byly vypěstovány ve výzkumném ústavu v Holovousích a Střížovicích. Celá anonymní degustace bude v podstatě přehlídkou a porovnáním starých a nových odrůd, z kterých vyjde určitý výsledek a pro zahrádkáře rada, co by se mělo na našich zahrádkách v podmínkách Podorlicka pěstovat. Všichni pěstitelé vědí, že i když byl loňský rok pro pěstování ovoce celkem dobrý, ve sklepě při uskladnění některé druhy ovoce trpí skládkovými chorobami.

Vlastní hodnocení bude pozůstávat z pěti kriterií, a to ze vzhledu, kvality slupky, jakosti dužiny - její trvanlivosti a celkové chuti. K ochutnávce je připraveno 30 odrůd jablek. Velikou výhodou této degustace bude ten fakt, že veškeré odrůdy jablek byly uskladněny v normálním sklepě bez umělého podchlazování, což dává daleko větší věrohodnost. Také i doba degustace byla záměrně vybrána až v měsíci únoru, protože dobře víme, že v létě a na podzim je ovoce a zeleniny dost, jinými slovy, vitamíny nikomu nechybí. V zimních měsících je ale situace jiná, a proto chceme na našich zahrádkách pěstovat takové ovoce, které má dlouhou dobu konzumní zralosti a které nám za normálních skladovacích podmínek vydrží co nejdéle. Vlastní hodnocení se provádí anonymně. Čím více degustérů bude provádět ochutnávku, tím je hodnocení a pořadí nejlepších odrůd optimálnější. Proto pořadatelé zvou všechny zájemce do Častolovic, aby se určilo to nejlepšího ovoce, které bychom na našich zahrádkách měli pěstovat. Na závěr degustace je připravena beseda k pěstování dobrého ovoce v podmínkách Podorlicka. Každý z přítomných obdrží po vyhodnocení výsledky degustace. Na ochutnávku s hodnocením jablek jsou zváni všichni milovníci dobrého ovoce. Bližší informace na tel. 721311719.