Účastníci vyjdou na 3,5 kilometru dlouhou trasu podél Orlice do Záměle, kde v hostinci u Karla IV. bude občerstvovací zastávka, a odtud budou pokračovat na zámek Potštejn (2 km). Tam akce vyvrcholí vyhodnocením klobouků a soutěží z trasy.

"Dle svých schopností můžete jít buď celou trasu, nebo jen některou část. Jedinou podmínkou je mít "něco" na hlavě, čímž je myšlena jakákoli pokrývka hlavy," vzkazují pořadatelé.