Na zdejší Obchodní akademii T. G. Masaryka je vedle třech maturitních oborů: obchodní akademie, ekonomické lyceum, informatika v ekonomice, také vyučován obor Firemní ekonomika. Jedná se tříletý obor Vyšší odborné školy technicko-ekonomické (VOŠ) a Střední průmyslové školy Rychnov nad Kněžnou, který kostelecká škola komplexně vyučuje.

Součástí učebního plánu je pětiměsíční souvislá praxe ve firmách. Již 2 roky se studenti účastní této praxe i v zahraničí. „V letošním roce je v Německu Radka Eliášová, současná studentka třetího ročníku VOŠ. Praxi vykonává ve firmě Wilhelm Neustadt nedaleko Drážďan. Konkrétní umístění praktikantky je zajištěno spoluprací se Staatliche Studienakademie Riese. Praxe je finančně podpořena projektem Leonardo da Vinci,“ uvedla ředitelka OA Anna Oberreiterová.

Jak doplnila, odborné a jazykové vědomosti a dovednosti, které studentka získává, jsou pro ni velkým přínosem a zjednoduší jí uplatnění na trhu práce. Na fotografii praktikantka Radka Eliášová (třetí zleva) se zástupci firmy Wilhelm Neustadt a zástupci Staatliche Studienakademie Riese.