Zetor 25, ale i Hanomag typ Perfekt 300 nebo traktor Slavia - nejen tyto veterány polí mohli obdivovat jejich fanoušci 1. května v Českém Meziříčí. A to dokonce za chodu, uskutečnil se tu totiž další ročník tradiční prvomájové traktorové jízdy, která s sebou přiváží i symbol této květnové slavnosti - máj, která nazdobená stanula u budovy obecního úřadu.

Archeologové otestovali na vlnách vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku člun z takřka 300 let starého dubu. Později se s ním vydají do Egejského moře
Čeští archeologové se v 300 let starém vydlabaném dubu vydají do pravěku

Připraven byl i kulturní program u obecního úřadu, živá či reprodukovaná hudba, májová zábava s kapelou Proměny, a prodejní stánky s občerstvením. K vidění byla i výstava techniky ZEMSPOLU.

Součástí prvomájové oslavy bylo otevření kostelní věže pro veřejnost.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

„Letos jsme opět málem přišli o májku, v noci nám byla ukradena, ale naštěstí byli „lupiči“ líní, takže ji nechali nedaleko a nemuseli jsme ji vyplácet. Dříve bylo kradení nebo podřezávání májek běžné. Tady v Českém Meziříčí tradice stavění májek nebyla, tu zorganizoval Spolek za veselejší Meziříčí, místní hasiči a obecní úřad. Začalo to před lety jako recese, ale dnes už je z této akce spíš tradice,“ prozradil starosta obce Milan Žďárek.

Velký zájem byl o výstup na věž kostela svaté Kateřiny
První zmínka o tamní faře pochází z roku 1352, v roce 1384 je uváděna v seznamu desátků, vypsaných pro krále Václava, ale první, původně dřevěný kostel byl v obci postaven zřejmě již kolem roku 1300. Kostel byl od husitských válek do roku 1642 utrakvistický, potom po dva roky opuštěn a od roku 1626 do roku 1630 náležel duchovní správou do Přepych, kde sídlil tehdy jediný katolický kněz na opočenském panství.

V roce 1748 byl starý dřevěný kostel, hrozící spadnutím, rozbořen a Rudolfem hrabětem Colloredem postaven nový. Dle farní pamětní knihy byl základní kámen k novému kostelu položen 8. září 1748 a novostavba byla posvěcena 25. listopadu 1752.Barokní kostel patří k nejkrásnějším stavbám venkovské církevní architektury v kraji a byl opraven v roce 1971.Vnitřní výzdoba, hlavní oltář, kazatelna a zařízení jsou barokní, zhotovené současně se stavbou. Figurální výzdoba oltářních soch (sv. Kateřiny a Barbory) a kazatelny z roku 1755 je dílem královehradeckého řezbáře Františka Deckera.