Téměř polovina dětí má často také nepravidelný stravovací režim a pětina dětí si dopřává poslední jídlo až po 21. hodině. Tyto výsledky vyplynuly z rozsáhlého celorepublikového průzkumu.

„Ve vyhodnocovaných jídelníčcích se objevilo mnoho extrémních hodnot, zejména co se týče množství zkonzumované energie. Nejvyšší energetický příjem dosáhl hodnoty 25 182 kJ, což mnohonásobně překračuje doporučení odborníků, nejnižší zjištěný příjem byl více než stokrát nižší,“ říká Alexandra Moravcová z Kliniky dětského a dorostového lékařství pražské VFN. Dětem ve školním věku přitom jakékoli extrémy škodí. Třeba nadměrný příjem energie si organismus ukládá do zásoby – o následcích a rizicích nadváhy a obezity se hovoří stále.

Obézní děti jsou náchylnější k respiračním chorobám, mohou mít vyšší krevní tlak a kloubní obtíže. V budoucnu jsou více ohroženy rozvojem kardiovaskulárních onemocnění, diabetem II. typu a řadou dalších zdravotních komplikací.

(vab)