Zmije může být pro člověka nebezpečná pouze v případě, cítí–li se ohrožená. Po jejím uštknutí nastává stav ohrožující lidský život jen v minimu případech a týká se hlavně malých dětí či starších osob a kardiaků. Alergická reakce se nemusí však objevit okamžitě.

„Se zmijí obecnou se mohou návštěvníci Orlických hor setkat téměř všude v období od jara do podzimu. Vyskytuje se v hraničních horách, daří se jí poměrně dobře a objevuje se v různých barevných formách, a to od světle okrové až do červena, přes hnědé odstíny až po černou barvu. Dorůstá maximální délky 80 centimetrů. Typickým znakem je takzvaná klikatice vinoucí se po hřbetě. Na hřebenech hor v tisíci metrech se vyskytuje v barvě černé a v tomto případě je klikatá čára méně zřetelná,“ informoval zoolog správy CHKO Orlické hory Josef Hájek. Plazi se páří na jaře a začátkem léta se objevují první mláďata. Jednou ročně vyměňují kůži. Zimují nejraději ve starých sklepeních neobývaných či zřícených objektů. Živí se obojživelníky, hlodavci, ještěrkami a podobně.

Zmije je plachý živočich vyhledávající úkryt. Útočí jen v ohrožení, kdy se k ní lidé nevědomky přiblíží, například při trhání borůvek. Po případném uštknutím zmijí se již nedoporučuje vysát z rány jed, jak tomu bývalo dříve. Maximální opatření je zaškrcení, ale spíše je jistější vyhledat lékařské ošetření, především v případě hrozící alergické reakce. Ta se může objevit až do jedné hodiny od uštknutí. Příznakem reakce je výrazný otok, nevolnost, mdloby a další. Návštěvníci lesa, konkrétně míst v Orlických horách, by měli se set〜káním s plazy raději počítat a svůj oděv a především chování tomu přizpůsobit. Základem je vhodná obuv a dlouhé nohavice, které zabrání kousnutí. Lidé by měli být v přírodě také všímaví a ostražití.

Uštknutí nemusí vždy znamenat, že had do lidského těla vpravil dávku jedu. Často se stává, že zmije svého protivníka pouze kousla. Velkou roli hraje panika, kdy lidé uštknutí zbytečně prožívají. „Zmije pečlivě hospodaří s jedem, který má k dispozici, protože jeho výroba ji stojí spoustu energie. Záleží na tom, jak hodně se cítí ohrožená,“ dodal zoolog. Smrtelnou reakci pro zdravého člověka by musela předcházet čtyři kousnutí, a to pokaždé s plnou dávkou jedu.