Formou besedy a promítání videa jsme se seznámili s možnostmi nebezpečí v nejrůznějších životních situacích a způsobem jejich řešení.

Při promítání videa jsme si zopakovali důležitá telefonní čísla, jak se zachovat třeba při evakuaci z hořícího domu, viděli jsme nácvik vyprošťování havarovaného auta, vyzkoušeli si sportoviště – ovál stadionu, na kterém jsme si zaběhali.

Prohlédli jsme si tělocvičnu a vybavení požární zbrojnice. Všichni jsme si zde mohli podrobně prohlédnout vybavení hasicích vozů a další používanou techniku, posadit se za volant hasičského auta. Naučné i zábavné dopoledne s pracovníky, kteří se nám maximálně věnovali, zvláště pánové Michálek, Bartoš a paní Kovářová, se všem dětem i pedagogickému doprovodu velmi líbilo.

Za jejich péči o nás a malý dárek, kterým nás při rozloučení obdarovali, jim děkujeme. A kdo jsme my, kteří sdělují své zážitky? Žáci Základní školy a Praktické školy v Rychnově nad Kněžnou, ul. Kolowratská.   Za kolektiv Božena Šlezingerová