Zásadní rekonstrukci Vlastivědného muzea, která již trvá řadu dní, ozvláštnil již na začátku drobný archeologický nález. U staré budovy v této lokalitě se to sice dalo čekat, ale i tak jeho stáří překvapilo i odborníky.

„Střepy a zbytky keramiky, které se objevily při výkopových pracích, byly datovány až do patnáctého století. To je dávno před velkým požárem města, který Dobrušku postihl v roce 1565. Nějaký nález bych zde čekal, ale výsledek posunul mé očekávání o nějakých dvě stě let,“ vysvětlil význam objevu pro odborníky Jiří Mach, ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce.

Podle jeho slov ale většina nálezů, přes svou vědeckou hodnotu, nemá takovou atraktivitu pro veřejnost. Je tak zatím otevřenou otázkou, zda se některé z nich stanou součástí nové plánované expozice.

Vedle střepů se podařilo odkrýt ještě základy objektu, jenž předcházel dnešní zástavbě. Ten podle slov ředitele muzea neměl nic společného s pozdějším ghettem, protože to v této lokalitě vzniklo až v osmnáctém století. Zahrnutí těchto základů do budoucí expozice, třeba po vzoru pražského metra Můstek, však není z ekonomických a technických důvodů možné a vzhledem k jejich rozměrům by to ani nebylo adekvátní. To však neznamená, že by budoucí muzejní expozice ztrácela něco ze své atraktivity. Právě naopak.

Opravené výstavní plochy, které se návštěvníkům otevřou nejdříve příští rok na podzim, budou rozděleny do dvou hlavních částí. První z nich bude příběh města Dobrušky, tedy mapování vývoje na území města od pravěku až do současnosti.

Mezi největší lákadla této expozice bude patřit mamutí kel, pazourkové a bronzové nástroje, ale také poklad stříbrných mincí. Ten byl před lety objeven v Bačetíně. Právě takovéto exponáty prodražují a oddalují otevření expozice.

„Vitrína pro stříbrné mince bude obsahovat speciální sklo, které pohltí UV záření. I ostatní zařízení muzea musí odpovídat nárokům vystavovaných artefaktů,“ řekl dále ředitel muzea Jiří Mach s tím, že příprava moderní expozice je dnes náročnou záležitostí.

Druhá stálá výstava ponese název Židé v dějinách Dobrušky. Její součástí bude také vedlejší synagoga a samozřejmě mikve. Ta je jedinou veřejně přístupnou v celé republice.

„Výstava v synagoze bude samozřejmě uspořádána tak, aby nerušila kulturní funkci, kterou tento prostor po své rekonstrukci získal,“ doplnil Jiří Mach. Dalším ze zdejších lákadel bude také chystané propojení obou budov prostřednictvím historické uličky. Komu se nebude chtít čekat ještě déle než rok na otevření Vlastivědného muzea, bude mít ještě jednu dočasnou příležitost, jak obdivovat archeologické nálezy z regionu.

„Někdy v příštím roce plánujeme s kolegou Bohumírem Dragounem z rychnovského muzea otevření expozice, která bude představovat středověké nálezy z Dobrušky a okolí, protože těch se už podařilo nashromáždit opravdu hodně. Místem výstavy bude s největší pravděpodobností malý sál Společenského centra,“ prozradil další plány ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce.