Kam se však mají vydat rodiče s dítětem, které má nějaký zdravotní handicap? V Rychnově na tuto „nerudovskou“ otázku odpovídá Občanské sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION.

Jak vyplývá z názvu, sdružení se zaměřuje na skupinu dětí s různým typem postižení – tělesným, mentálním a kombinovaným. „Hlavním cílem je umožnit jim žít běžný život jako jejich zdraví vrstevníci, kamarádi, spolužáci - navštěvovat školu a aktivně trávit svůj volný čas, stejně jako zažívat všechny další věci, které jsou chápány ostatními lidmi jako samozřejmé, pokud je mohou bez obtíží využívat,“ přibližuje hlavní smysl činnosti sdružení Ilona Mikušová.
Většinu aktivit nabízí v Centru ORION v Panské ulici, v budově bývalé České pojišťovny nedaleko Poláčkova náměstí v Rychnově nad Kněžnou. „Máme zde pronajaty prostory, které slouží jako herny, pracovny pro speciální terapie a kanceláře. Vše jsme si upravili tak, aby to vyhovovalo potřebě bezbariérovosti. Je zde k dispozici prostorný výtah, takže i když jsme ve druhém patře, snadno se k nám dostanou také vozíčkáři,“ popisuje prostory Mikušová.

Děti zde mohou již třetím rokem navštěvovat výtvarný, hudební a počítačový kroužek. Vedou je zkušení pedagogové volného času, kteří se zaměřují na skupinu handicapovaných. K tomu, aby tyto děti mohly kroužky navštěvovat, je nutná i přítomnost osobních asistentů, kteří jim pomáhají ve všech aktivitách. Letos poprvé zde začínají se sportovním kroužkem, chtějí zahájit i přírodovědný.

„Jsme rádi, že můžeme nabídnout canisterapii – kdy hlavní terapeutem je pes, hipoterapii – kdy děti mohou jezdit na speciálně vycvičených koních, logopedii, chirofonetiku (metodu, která stimuluje vývoj řeči dítěte) a EEG Biofeedback ( terapii, která příznivě ovlivňuje nervovou soustavu). Letos nově otvíráme arteterapii (ovlivnění lidské psychiky pomocí různých výtvarných technik),“ přiblížila Mikušová nové možnosti pro handicapované děti.
V září zde rovněž otevřeli podzimní cyklus pátečních odpolední, která realizují společně s rychnovským Déčkem. Je to program pro děti a jejich rodiče, kdy se děti vzdělávají formou hry, zábavy a soutěží v různých oblastech. Na jaře se společně věnovali zvířátkům a přírodě, podzim je zaměřený na kulturu a společenské chování, program povede Josef Solár. Na všech schůzkách je přítomna Iva Doudová, která z pozice speciálního pedagoga vede rodiče a ukazuje jim, co všechno jejich dítě dokáže, když je správně motivováno.

Rodičům je určen přednáškový program – vzdělávací kurz, který se věnuje problematice dětí s postižením. Maminky také rády navštěvují motivační kurz, který citlivě vede klinická psycholožka Darina Fialová. O tyto semináře je již tradičně velký zájem. Ilona Mikušová vysvětluje, že v ORIONU rodiče využívají další službu – poradenství: „Jak základní, které poskytují naše sociální pracovnice, tak odborné – např. konzultace, které se týkají vzdělávání dětí s handicapem či psychoterapeutické.“

Činnost sdružení je zaměřena i na celé rodiny. Připravují zde společná setkání – formou jednodenních kulturních, sportovních a společenských akcí, několikrát ročně nabízí víkendové či týdenní pobyty, které mají za úkol posílit rodinu. Umožňují vzájemné kontakty těchto rodin, při kterých si mohou nejen vyměňovat zkušenosti, ale i hovořit o svých radostech a problémech, které jsou natolik specifické, že se zcela vymykají problémům rodin se zdravými dětmi. „Zároveň je pro ně velkým přínosem i to, že si navzájem vyměňují mezi sebou informace ohledně např. rehabilitace, odborných lékařů, vzdělávání dítěte s postižením, kompenzačních pomůcek apod. Taková setkání mají pro celé rodiny výrazný terapeutický efekt,“ sděluje zkušenost Mikušová.

Sdružení ORION je svým komplexním zaměřením na rodiny dětí s handicapem tělesným, mentálním či kombinovaným v našem regionu jediné. Od ledna 2007 jsme se stali poskytovatelem dvou sociálních služeb – osobní asistence a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Obě námi poskytované sociální služby jsou zařazeny také v katalogu poskytovatelů sociální péče v Královéhradeckém kraji a v okrese Rychnov nad Kněžnou. V současné době s námi spolupracuje více než 60 rodin z okresu Rychnov nad Kněžnou.

Jsme neziskovou organizací, finanční prostředky na svoji činnost získáváme z dotací - MPSV, MŠMT, Měst a Obcí okresu Rychnov nad Kněžnou, z grantů a od jednotlivých sponzorů, jejichž jména máme vyvěšeny na Tabuli dárců v našem zařízení, na webových stránkách a vždy je uvádíme ve Výroční zprávě. Část aktivit je hrazena Individuálním projektem Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji, který je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Vzdělávací programy jsou hrazeny díky projektu „Klíč k handicapu“ z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Více se o naší činnosti dočtete na našich webových stránkách www.os-orion.cz.
Zároveň Vás srdečně zveme k návštěvě v našem zařízení. Dne 22.října 2009 budeme mít Den otevřených dveří, ale samozřejmě i v jiné dny Vám rádi představíme naše prostory a seznámíme podrobněji s naší činností.
Sdružení ORION je svým komplexním zaměřením na rodiny dětí s handicapem tělesným, mentálním či kombinovaným v našem regionu jediné. (oso)