Náves v Deštném v Orlických horách se výrazně promění. Národní dům z 20. let, který tvoří jednu z dominant prostoru, jeho současný majitel zbourá. Místo něj postaví zcela nový objekt. Developer projekt místním představil na veřejné debatě.

„Zachování současné budovy nebo alespoň některých jejích částí nejspíš nikdy nebylo zvažováno. Argumentem pro to byla finanční náročnost přestavby, nepraktičnost současných interiérů i menší využitelnost takového projektu,“ podotýká místostarosta Jakub Dvořák v březnovém čísle obecního zpravodaje Deštník.

Národní dům a přilehlé pozemky vlastní firma Směnol, jejímž jednatelem je Patrik Gaj, za projektem stojí Ateliér 2 s jednatelem Michalem Žáčkem.

Vesnička Lomy už dýchá velikonoční atmosférou. Je součástí obce Osečnice.
Zajíci, barevné ptačí budky i kraslice. Tak vypadá velikonoční zastávka v Lomech

Na místě Národního domu má vzniknout apart hotel s 50 bytovými jednotkami. „Jednotlivé bytové jednotky budou využívány ke krátkodobému pronájmu, nikoliv k prodeji, což by mělo zajistit větší obratovost návštěvníků a tím i žádoucí pohyb v centru obce, který by mohl přispět i ke zvýšené poptávce po službách a tím postupně vést k většímu zabydlení návsi,“ vysvětluje Dvořák ve zpravodaji.

V přízemí budovy vznikne restaurace s kapacitou 50 míst a s terasou v místě současného nároží s kapacitou dalších 40 míst. „V suterénním patře bude částečně přístupné wellness se saunami a vířivkou. Dřívější jednání také prověřovala možnost umístění společenského sálu, od čehož však bylo v jejich průběhu upuštěno,“ doplňuje Dvořák.

Obec podle místostarosty od počátku usilovala o dodržení požadavku dostatečného počtu parkovacích míst na pozemku investora, prostřednictvím obecního architekta Radka Novotného o maximálně přijatelný vzhled nového projektu a o co největší veřejné využití stavby zapojující ji do života obyvatel obce.

Dívčí koleda má v Podbřezí na Rychnovsku svou osobitou podobu. Její součástí i kostýmy.
Dej zadek ze dveří, vařečka udeří, koledují na Smrtnou neděli holky v Podbřezí

V nynější fázi projektové dokumentace již majitelé Národního domu nejsou ochotni zapracovat větší změny v podobě projektu. Obci však nabídli možnost spolupráce na venkovních prostranstvích. Jak místostarosta připomíná, zapracováno již bylo odstoupené nároží, které část veřejného prostoru před stavbou ponechává.

„Jisté je, že tato stavba s 50 bytovými jednotkami vzhled centra obce změní. S ohledem k minulým krokům je však třeba přiznat, že obec své možnosti ovlivnění projektu měla především v minulosti a že nyní ji kromě řešení detailů či spolupráce na okolním veřejném prostoru moc dalších možností ovlivnění této pro centrum významné stavby nezbývá,“ míní Jakub Dvořák.

Veřejnou debatu uspořádala v pátek 23. února obec ve spolupráci s Muzeem zimních sportů, turistiky a řemesel. Před vystoupením developera si místní přípomněli historii Národního domu, který se dříve jmenoval Deschneier Hof a Hotel Michel. Ředitel muzea Bohumír Dragoun názorně ukázal, jak se vyvíjela nejen podoba hotelu, ale i jeho okolí.

Z návštěvy vinařství v Doudlebách nad Orlicí. Enolog Radek Žouželka
Perfektně vyzrálá s vlastnostmi výběru z hroznů. Doudlebské podnebí vínu svědčí

O architektuře hotelu mluvila Eliška Seifertová Racková z Národního památkového ústavu v Josefově. Architekturu Národního domu ilustrovala na příkladu vídeňského a českotřebovského architekta Oskara Czepy. Připomněla, že opakované přestavby Národního domu odstranily část prvků typických pro meziválečné období. I proto budova již nesplňuje kritéria k prohlášení Národní kulturní památkou.

„Přesto je na Národním domě podle architektky Rackové co chránit. Především zmiňovala typické průčelí s trojhrannou věžičkou a vstupní portál s nárožím podílejícím se na veřejném prostoru návsi,“ zmínil ve zpravodaji místostarosta.

Další informace, které zazněly na veřejné debatě k historii, současnosti a budoucnosti Národního domu, se dozvíte v březnovém čísle obecního zpravodaje Deštník.

Mohlo by vás zajímat: Rampušák s Kačenkou se u olešnické Jurášky rozloučili se zimou

Zdroj: Deník/Jana Kotalová