„V soutěži se kromě ceny za jeden kilometr při objednávaném rozsahu kilometrů hodnotila také cena za kilometr v případě zvýšeného objemu kilometrů. ÚOHS nyní soutěž zrušil na základě námitky jednoho z účastníků, který poukazuje na to, že v případě objednání menšího objemu se vysoutěžená cena mění v nevýhodnou,“ sdělil Michal Friček z kanceláře hejtmana a doplnil, že ÚOHS relevantně neposoudil skutečnost, že kraj nepředpokládá snížení rozsahu dopravního výkonu, ale naopak počítá s jeho nárůstem.

ÚOHS dle názoru prvního náměstka hejtmana Martina Červíčka odpovědného za oblast dopravy ve svém rozhodnutí zcela nesprávně interpretuje zákon o zadávání veřejných zakázek a navrhuje jiná hodnotící kritéria, což mu nepřísluší ani dle rozhodovací praxe soudů. Navrhovaná řešení navíc nejsou v praxi použitelná a vedla by k neporovnatelnosti nabídek.

„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se navíc podaným podnětem ani neměl zabývat, neboť jej podala osoba, která nepodala v téže věci námitky. Zákon o zadávání veřejných zakázek přitom výslovně stanovuje, že takový podnět se nevyřizuje,“ dodal Michal Friček.

„Rozhodnutí není pravomocné a veřejná zakázka tak zrušena není. Proti rozhodnutí se budeme bránit rozkladem. Bohužel dojde ke zdržení celého výběrového řízení. Prvostupňové rozhodnutí ÚOHS považujeme za zcela nepředvídatelné, nesprávné a naprosto nesmyslné,“ konstatoval první náměstek hejtmana.   (reh, mfr)