Týnišťský rozpočet, hospodařící s více než 85 miliony, letos přál zejména základní škole, která se dočkala zateplené budovy. Další dva miliony jsou pak vynaloženy na zpevnění okolních ploch a vznik nových chodníků.

Velikým soustem pro budoucnost bude potřebná rekonstrukce Kulturního centra. V letošním roce se totiž dostane pouze na přípravné práce. Částka blížící se jednomu milionu je v rozpočtu vyčleněna na zpracování projektové dokumentace a architektonické řešení interiéru. Samotné práce by měly začít v příštím roce.

Začnou po festivalu

„Začít by se mělo až po swingovém festivalu, protože ten je každoročně pořádán na přilehlé ploše, takže by nemohl probíhat v době stavby," vysvětlil načasování náročné akce Jaroslav Matička, starosta Týniště nad Orlicí.

Letos by se ale mělo dostat na úpravy sportovní haly Dub. Za půl druhého milionu by měla být pořízena dokumentace i přístavba šaten a sociálního  zařízení. „Stávající příslušenství je ve stavu, který již nevyhovuje dnešním požadavkům," dodal starosta.

Důvod k radosti mají letos v nedalekém Štěpánovsku, kde by mělo vzniknout nové dětské hřiště.

To největší investicí Vamberka na několik dalších let je bezesporu nákup společnosti provozující blízkou čistírnu odpadních vod. Tuto položku by však člověk hledal v letošním rozpočtu marně.

Splatí ji z úspor

„Peníze pro kapitolu vodohospodářství jsme vyčleňovali začátkem roku, kdy ještě nebylo zcela jasné, zda k nákupu nakonec dojde. Z více než osmi milionů jdou téměř tři na rekonstrukci vodovodního řadu v Pekle nad Zdobnicí, což bylo vynuceno plánovanou opravou zdejší komunikace. Zbytek peněz byl vyhrazen pro úhradu služeb čistírny," uvedl Jiří Mazúch, starosta Vamberka.

Ani po transakci se ale částka v rozpočtu měnit nebude. Z necelého půl milionu, který byl každý měsíc určen na zaplacení služeb, by totiž měl být financován levnější provoz čističky i splátky úvěru, který si město na její nákup bralo od banky.

Celkově město letos hospodaří s necelými 60 miliony korun, z nichž drtivý podíl spolykají běžné výdaje na fungování města.

Největší letošní investice obou měst

Týniště nad Orlicí
Úpravy ve sportovní hale Dub 1 560 000 Kč
Příprava rekonstrukce kulturního centra 986 400 Kč
Zateplení základní školy 1 904 000 Kč
Zpevnění ploch kolem ZŠ + nové chodníky 2 000 000 Kč

Vamberk
Rekonstrukce vodovodu v Pekle nad Zdobnicí 2 900 000 Kč
Roční splátka úvěru za nákup čistírny odpadních vod 2 160 000 Kč