V parku právě rozkvetl tulipánový strom (na snímku), jeden z nejkrásnějších kvetoucích stromů, který pochází z jižní Afriky, má až 12 centimetrů velké oranžovočervené tulipánové květy a dorůstá výšky až 25 metrů.

Nejen návštěvníci se zde rovněž dočkali krátkého asi třínedělního období, kdy v zámecké růžové zahradě kvetou staroanglické a strofrancouzské růže. Jsou osazeny v parku a zvláště kolem zámku. „Růže jsou plně rozkvetlých květů, což je odlišuje od moderních růží s vysokým spirálovitě se rozvíjejícím poupětem, které mají opakované kvetení, což historické růže nemají,“ upozorňuje na rozdíl kastelánka zámku Kateřina Kuthanová – Bednářová.

Téměř všechny růže pěstované v častolovické růžové zahradě byly dovezeny z Anglie a Francie. Jak vysvětluje majitelka zámku Diana Sternbergová, žádná česká zahradnická školka je v době jejího návratu neměla: „Historické růže se tu nepěstovaly, protože o ně zákazníci ztratili zájem. Pro jejich krátkou dobu květu je neviděli kvést.“

Diana Sternbergová po restituci a návratu na rodinné sídlo nenašla jen zdevastované jedno, dnes její osobní křídlo, ale také nehostinnou zahradu a smutné nádvoří. Možná jen zázrakem uniklo před zkázou křídlo, v němž předešlý režim ponechal zámecké sbírky pod patronací památkové péče.

Dnešní majitelka vzpomíná, že vedle nádvoří byl v neutěšeném stavu také studený a neútulný park bez péče. V místě kde její matka měla růžovou zahradu, zelo torzo volejbalového hřiště. Proto přišla s nápadem obnovit chloubu zdejšího parku, takzvanou růžovou zahradu.