Důvodem je skončení platnosti certifikátu umělé trávy, který uděluje Fotbalová asociace. Město se ale bude snažit trávník upravit.

S výměnou koberce, která by stála několik milionů korun, letošní rozpočet nepočítá. Proto se město rozhodlo, že opraví alespoň část povrchu. Bude doufat, že asociace mu prodlouží certifikát alespoň na dva, případně tři roky.
V případě příznivého počasí by se s opravou mělo začít v půlce května.

„Je to ale jen předběžný termín. Pokud bude pršet nebo teplota klesne pod deset stupňů, bude se muset rekonstrukce odložit," uvedla místostarostka Michaela Zimová, podle které je škoda, že údržba, kterou provádí specializovaná firma a jež by se měla dělat jednou ročně, se nikdy nekonala. Je to investice v rozmezí patnácti až třiceti tisíc korun. Přitom právě pravidelná údržba je pro asociaci jedním z argumentů pro prodloužení licence.

Peníze na opravu „umělky" město získalo z poplatků za provoz výherních automatů od společnosti Gapa. Jedná se o částku asi sto sedmdesát tisíc korun.