„Účast byla slušná. Poté, co farář Jiří Pešek zvonici požehnal, po prvním slavnostním zvonění zazněly tóny státní hymny," řekl místostarosta Kosteleckých Horek Luboš Kunart. Celou akci doprovázela dechová hudba Choceňačka.

Výstava historických pohlednic z naprosto unikátní sbírky místního občana Antonína Ulrycha a následné sousedské posezení akci skvěle zakončilo.

Na opravu zvonice byla v rámci projektu Obnova památek na dohled z Homole získána dotace. Zvonice z poloviny devatenáctého století se tak navrátila ke svému původnímu vzhledu, který byl změněn opravou v šedesátých letech dvacátého století.  (bn)

První zvonění na nově opravenou zvonici v Kosteleckých Horkách

Foto: archiv obce