Tady to však nebylo spojeno s národopisem, jako například bylo „Chození s Jidášem", známé z Polabí, obzvlášť z Nymburska.
Tehdy šlo o průvody chlapců, z nichž jedna skupinka představovala Židy, druhá, složená z menších hochů, malé koledníky v dívčích šatech. Uprostřed těchto dvou bizarních skupinek chodila postava Jidáše, apoštola, který zradil Ježíše, a dva andělé.

Průvod obcházel jednotlivé chalupy ve vsi a koledoval. Na Rychnovsku je však stále živý jiný velikonoční zvyk, tím je zde dívčí koleda. ⋌(jk)