Úhradu poplatku můžete provést převodem na účet města, vedený u České spořitelny, s variabilním symbolem, který je uveden na složence.

Poplatek lze uhradit i na přepážkách místního poplatku v přízemí městského úřadu. Pro uplatnění nároku na osvobození u třetího a každého dalšího dítěte žijícího s rodičem ve společné domácnosti, je u nezaopatřených dětí starších patnácti let nutné doložit potvrzení o studiu .