Účty za plánované akcePřeložka komunikace II/298 – Opočno – první etapa 163 milionů korun, realizace do roku 2020

Obchvat Častolovic – odhadovaná cena je 380 milionů korun, realizace 2020 +

Obchvat Domašína – odhadovaná cena je 210 milionů korun, realizace 2020 +

Obchvat Rychnova nad Kněžnou – odhadovaná cena se je v rozmezí 470 až 540 milionů, realizace 2020 +

Obchvat Doudleby nad Orlicí – odhadovaná cena je 267 milionů korun, stavbu je možné zahájit již v roce 2018

Obchvat Solnice – odhadovaná cena 270 milionů korun, realizace se předpokládá v roce 2018

Financování zmíněných stavebních akcí i jejich investoři se liší. Některé akce jsou přímo spojené s rozvojem průmyslové zóny v Kvasinách.

Letos i v příštím roce se bude navíc pracovat na opravách silnic prvních, druhých i třetích tříd.

Rychnovský deník zjišťuje informace o stavbě obchvatu Borohrádku – město čeká na obchvat již několik desítek let a zatím se nic neděje. Změní se to, nebo se na Borohrádek nedostane? Podobná situace panuje i v Kostelci nad Orlicí? Přibližuje se město získání obchvatu díky tomu, že podpořilo variantu E častolovické přeložky Komenského ulice? Sledujte zpravodajství Rychnovského deníku a buďte v obraze.

Konkrétně Rychnov a Solnice. V okresním městě se o trase plánovaného obchvatu již hovořilo a do diskuze se zapojila také veřejnost. Beseda se konala v Pelclově divadle. A nyní to vypadá, že se bude opakovat. Ke dvěma variantám totiž přibyla třetí.

„Jsme ve fázi vyhledávací studie, která je zpracovaná pro tři varianty směrového vedení. Doporučená varianta bude vybrána v procesu EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí pozn.red.)," prozradila Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Stavět by se podle jejích slov mohlo začít po roce 2020. „Odhadované náklady jsou v rozmezí 470 až 540 milionů korun," řekla s tím, že o výši ceny bude rozhodovat také zvolená varianta.

Je přitom jasné, že Rychnováci obchvat opravdu chtějí. Někteří se však nemohou shodnout, kudy by měl vést. Nová varianta by tedy mohla být kompromisem. Jednání o ní přislíbil na prosincové besedě i starosta okresního města Jan Skořepa. Proti původním variantám byli proti hlavně zahrádkáři, jimž se nelíbilo, že by vedla silnice v těsné blízkosti jejich kolonie, a obyvatelé obce Lokot. Kudy přesně by měla nová trasa vést, Deník zjišťuje.
„Město má jednoznačný zájem o stavbu obchvatu.

Výroba v Kvasinách se má do roku 2018 zdvojnásobit. Pokud nyní Rychnov nevyužije situace, pochybuji, že by se silniční přeložky v budoucnu dočkal," prozradil již dříve rychnovský starosta Jan Skořepa. Rychnovský deník situaci sleduje a bude informovat o novinách v jednání i o tom, kdy se bude konat další beseda, tentokrát nad třetí variantou.

Jasnější obrysy má jiný obchvat v okrese, vzdálený od okresního města jen několik málo kilometrů. Jedná se o stavbu v Solnici. Začít by se s ní mohlo už v roce 2018.
„Na stavbu je zpracována technická studie a zpracovává se hodnocení ekonomické efektivnosti, které bude společně se záměrem projektu předloženo na centrální komisi ministerstva dopravy," popisuje aktuální situaci mluvčí ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.
Odhadované náklady jsou podle jejích informací 270 milionů korun bez DPH.

Milion k milionu pěkně si sedá

Zatím není jasné, zda se budou realizovat všechny plánované akce, jisté však je, že náklady na ně dosahují opravu vysokých cifer. V souvislosti s rozvojem průmyslu v okresu putují do rozvoje dopravní infrastruktury stamiliony korun.
Obchvat Doudleb nad Orlicí by například vyšel na více než čtvrt miliardy, cena za přeložku u Opočna se pak pohybuje kolem půl miliardy.