I více než stovkou se řítila auta přes Ještětice, teď je tu brzdí stavební práce. Frekvence dopravy na hlavním silničním tahu I/14 z Rychnova nad Kněžnou na Náchod dává obci a jejím obyvatelům pořádně zabrat, a tak se tu budují nové chodníky, vjezdové brány, v Ještěticích přibude také úsekové měření, na Rychnovsku teprve druhé, a kromě toho se tady staví i nová cyklostezka a opravuje se propustek. Řidiči tak chtě nechtě prostě zpomalit musí.

"Dopravní omezení by mělo končit v průběhu letních měsíců," říká Jan Hostinský, starosta Solnice, pod níž Ještětice spadají.

Silnici první třídy I/14 přitom čekají další změny. Denně se po ní táhnou dlouhé kolony aut, zvlášť v době střídání směn v kvasinské automobilce. Projedou jich tu tisíce včetně kamionů. Zdejší průmyslová zóna sytí prací více lidí, než má obyvatel celé okresní město, a provoz na okolních silnicích tak hodně houstne. Úlevu mají přinést obchvaty měst a další silniční stavby. S chystaným rozvojem průmyslové zóny souvisí i další kruhový objezd, který zanedlouho vyroste na čtrnáctce mezi Solnicí a Lipovkou.

Hustý provoz přes centrum Rychnova
VIZUALIZACE: Ucpaný Rychnov se dočká obchvatu možná už za čtyři roky

"Předpokládáme, že stavba potrvá do září, na realizaci je pět měsíců. Nyní tam je pouze pracovní místo, budou se dělat přípojky a chystá se organizace výstavby. Až koncem června se začne budovat samotný kruhový objezd. Teď se budou dělat přípravné práce," vysvětluje vedoucí Oddělení průmyslových zón v Královéhradeckém kraji CIRI Jana Jiráňová.

Už příští týden má dojít na přeložku vodovodní přípojky. Jak ale upozorňuje, provoz na čtrnáctce stavba nezastaví: "Podmínkou realizace je zajištění oboustranného provozu po celou dobu výstavby kruhové křižovatky. Bude zřízeno pracovní místo, to znamená, že se může stát, že na nezbytně nutnou dobu bude jednosměrný provoz (například při vykládce materiálu atd.), ale vždy v čase mimo střídání směn ve Škoda Auto."

Průmyslová zóna se rozpíná

Kruhová křižovatka mezi Solnicí a Lipovkou bude jen menší stavbou v porovnání s tím, jakou měrou zasáhne do podoby okolí celá dopravní a technická infrastruktura nové části průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

"Tam finišujeme se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavebních prací. Je to velká zakázka. Předpokládám, že by se s pracemi začalo na jaře příštího roku, ale je to těžké říct v dnešní době s tím, jak rostou ceny stavebních materiálů. Máme představu, že bychom do konce roku vybrali zhotovitele, aby stavba inženýrských sítí mohla začít," dodává Jana Jiráňová.

Slavnostní přestřižení pásky na obchvat Opočna přilákalo 11. srpna množství místních obyvatel i lidí z okolí. Foto: Deník/Jana Kotalová
Čekání na obchvaty: "U Solnice se asi neubráníme vyvlastňování"

Vyroste tu na 80 stavebních objektů, nové komunikace, dva mosty - jeden železniční, jeden silniční, kruhová křižovatka… Významnou akci tu chystá i Správa železnic, chce vybudovat železniční stanici Lipovka, jejíž součástí bude velké překladiště, produkce z průmyslové zóny se tak bude moci přesunout na koleje.

Jedna z cest do nové části průmyslové zóny bude navazovat právě na zmíněný kruhový objezd mezi Solnicí a Lipovkou.

"Je to dobré, že následná výstavba už nebude přímo kolem silnice první třídy, ale bokem, a nebude tak zatěžovat dopravu, a že hlavní napojení, tedy kruhový objezd už bude hotový. Než se udělá napojení pod Rychnovem, které je zase podmíněné v územním plánu obchvatem, tak to z mého pohledu bude trvat ještě dost dlouho," míní Jan Hostinský.

Kudy obchvat povede, ukazuje mapka.
Stavba druhé etapy obchvatu Opočna má za sebou první kontrolní den

Jak Solnice, tak Rychnov nad Kněžnou ale své neočekávanější stavby, tedy obchvaty měst, teprve vyhlížejí. Solnice by se měla dočkat dříve.

Se zahájením stavby 4,6 kilometrů dlouhého úseku rychnovského obchvatu se mělo začít už příští rok, ale podle posledních informací ŘSD bylo odsunuto na rok 2024 s uvedením do provozu v následujícím roce. Dalšími čekateli na obchvaty jsou Častolovice, Kostelec nad Orlicí a Borohrádek.

Ve výstavbě je přeložka silnice I/11 u Doudleb nad Orlicí a živo už začalo být rovněž na trase budoucí trasy druhé etapy obchvatu Opočna. Doposud se podařilo zprovoznit první etapu obchvatu Opočna a loni na podzim se otevřel nový úsek přeložky silnice obcházející Domašín.