Po dobu výstavby retardéru do 26. listopadu bude v místě prací platit uzavírka dopravy.