Celkově se amnestie dotýká 770 osob z Rychnovska.

Nepodmíněných trestů je přitom 90. Z tohoto čísla se ale vrátí z vězení na svobodu jen čtyři desítky odsouzených.

„Zbývající případy se týkají odsouzených, kteří ještě nenastoupili do výkonu trestu. Buď proto, že se vyhýbají nástupu do vězení, nebo se v jejich případě ještě čeká na verdikt jiného soudu," uvedl Jiří Fuks, předseda Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou.

Podle jeho slov ale nejde o pachatele žádných závažnějších trestných činů. Podstatně většího počtu osob se ale týkají zrušení podmínečných trestů. Těch se řeší celkem 530. Dalších 140, na něž se vztahuje prezidentská amnestie, bylo odsouzeno k obecně prospěšným pracím. Naproti tomu zrušených trestů domácího vězení je na Rychnovsku pouze devět.

V současnosti hodně propírané rozhodnutí zastavit trestní stíhání v dlouhotrvajících kauzách by se prý na Rychnovsku mohlo týkat maximálně jednoho případu.

Prezidentské rozhodnutí by se ale na práci rychnovského soudu nemělo nijak závažně projevit. Výsledky práce za loňský rok byly totiž podle slov jeho předsedy velice uspokojivé. Také ve srovnání jedenácti soudů východočeského regionu by měl ten rychnovský v jednotlivých aspektech obsadit přední příčky.

Například ve věci vazebních řízení, což je agenda, kterou musí řešit soudy přednostně, nezbyla z loňského roku jediná nevyřízená věc. Jinak se na trestním úseku přeneslo do nového roku 49 nevyřízených případů, což je podle mínění předsedy okresního soudu velice slušné číslo. Vloni bylo navíc projednáváno hned několik obsáhlých a závažných případů trestné činnosti.

Zmínit lze například případ „Pšenička-Pražáková", který se týkal série asi dvaceti trezorových vloupání, nebo kauzu Urbánek, jež se týkala násilí v rodině a vyžádala si celkem sedm hlavních líčení.

Další vývoj nelze vyloučit v případě zlodějů několika bust a pamětních desek. Ten byl definitivně ukončen v dubnu loňského roku, ale v nedávné době zažádal jeden z odsouzených o obnovu řízení.

„Tato kauza byla jednou z nejobsáhlejších a zahrnovala asi dvanáct hlavních líčení. Jeden z odsouzených si požádal o obnovu řízení s tím, že navrhne k výslechu svědky, kteří by mu měli potvrdit alibi na některé ze spáchaných skutků. Veřejné zasedání k návrhu na povolení obnovy řízení bylo stanoveno na leden. Ve stejný den se bude rozhodovat také o osudu věcí, které byly zadrženy v souvislosti s touto trestnou činností," uzavřel Jiří Fuks.

Pachatelé této mediálně sledované kauzy se zaměřovali především na busty prvního československého prezidenta a nejrůznější pamětní desky z drahých kovů, které přes svou historickou hodnotu končily ve sběrnách jako druhotná surovina. Tři muži za tyto skutky dostali tresty ve výši až sedmi let odnětí svobody nepodmíněně.